บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 วันแรก

tg

บรรยากาศรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27-30 มีนาคม … Continue reading

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 (ชนพ เดิม)

Untitled-1

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) หมายเหตุ … Continue reading

วันมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

CNP_2524

บรรยากาศวันรับมอบตัว ม.1 ม. 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการสอบ 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น … Continue reading

รับการประเมินโครงการ เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน

CNP_2486

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับประเมินโครงการ เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง … Continue reading

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

okl;

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่ประกาศ (ตามประเภท) หากไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ หมายเหตุ … Continue reading

บรรยากาศเช้าวันสอบ ม.4ห้องพิเศษ

CNP_2366

บรรยากาศการประชุมชี้แจง ก่อนการเข้าห้องสอบ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 103 คน … Continue reading

บรรยากาศเช้าวันสอบ ม.1ห้องพิเศษ

CNP_2345

บรรยากาศการประชุมชี้แจง ก่อนการเข้าห้องสอบ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 260 คน … Continue reading