Singha Sport Show

CNP_1787

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “Singha Sport … Continue reading

เปิดศูนย์การเรียนรู้

CNP_1290

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ได้จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และ C.N.P. Green … Continue reading

เราคือผู้ชนะ

แชมป์กีฬา_170920_0033

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

อันดับ 1 PISA (การรู้เรื่องการอ่าน)

CNP_1189

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียน ที่สอบได้อันดับ 1 ของการสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน … Continue reading

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ

295173

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการแข่งขัน OBEC YOUNG TAKRAW … Continue reading

รางวัลจากโครงการยุวชนประกันภัย

นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากโครงการยุวชนประกันภัย ประเภท รายละเอียด … Continue reading

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

CNP_0928-w

ผู้แทนจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นให้กับผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมกิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: อาจารย์วิษณุ ประสิทธิกสิกร … Continue reading