ประมงชัยนาท มอบพันธุ์กบ พันธุ์ปลา

S_5678383825995

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบคุณ ท่านชูชาติ ผิวเผือก รอง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 9 … Continue reading

มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน

CNP_2054

ท่านรองฯยงยุทธ์ พึ่งละออ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการนักเรียนและสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมรักการอ่าน

โครงการรักการอ่าน_36

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ขอบคุณภาพจาก อ.ดวงพร อาชาศรัยค่ะ

จากใจของพวกเรา นำชัยสู่รางวัลระดับประเทศ

CNP_1737

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ เลี้ยงขอบคุณคณะครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ที่ได้รางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง … Continue reading

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2560

asqw

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย โดยวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560 … Continue reading

เริ่มใช้เครื่องตรวจข้อสอบ

img009

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีการนำเครื่องตรวจข้อสอบเข้ามาใช้ ตั้งแต่การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมและคุ้นชินกับระบบการสอบระดับชาติต่อไป อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องใช้ในการสอบคือ … Continue reading

หุ่นฟาง-นกกระเรียนหงอนพู่

lk

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมส่งหุ่นฟางนกเข้าประกวด ในงานมหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ … Continue reading

กิจกรรม ณ ลานธรรม

PL

กิจกรรมทุกเช้าก่อนเข้าเรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างสมาธิ สติและปัญญา  รวมถึงการดูแลนักเรียนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่คุณครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนจะเช็คการมาเรียนของนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ  ทำให้ท่านผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการมาเรียนและเข้าเรียนของบุตรหลานได้ทุกที่ ทุกเวลา  … Continue reading

รางวัลระดับประเทศ

azaq

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา … Continue reading