แถลงความพร้อม ช.น.พ.เกมส์

CNP_2752

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา แถลงความพร้อมของแต่ละคณะสี พร้อมโชว์ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและสนใจในกีฬา ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค

108 ปี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

108ปีชนพ_171108_0154

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ครบรอบ 108 ปี ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

z1

การประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

PNOHT600505001006902

กิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย และ ครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ขอบคุณวีดีโอจาก … Continue reading

โครงงานคุณธรรม ที่ 5 ของประเทศ

Image-Size

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading