แนะแนว โครงการ วมว

CNP_4726

คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ร่วมกับงานแนะแนว เข้ามาแนะแนว “โครงการสนับสนุนการตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) … Continue reading

งานแสดงนิทรรศการ

กิจกรรมบูรณาเศรษฐกิจ_40

โรงเรียนชัยนาพิทยาคม ได้จัดงานแสดงนิทรรศการ การส่งเสริมความปลอดภัย สุขภาพอนามัย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ … Continue reading

อบรมเชิงปฎิบัติการ

1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฎิบัติการประจำปี ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง … Continue reading

กิจกรรมห้องเรียนสวยด้วยมือเรา

CNP_3526

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดทำโครงการห้องเรียนสวยด้วยมือเรา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน ความมีระเบียบ ความมีวินัย การรักษาความสะอาด และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยจะมอบป้ายชื่นชมให้กับห้องเรียนที่สะอาดที่สุดในแต่ละระดับชั้น … Continue reading

กิจกรรมวันอาเซียน

CNP_3133

นิทรรศการวันอาเซียน ครั้งที่ 6 “เรียนรู้วิถีไทยในอาเซียน ด้วยหัวใจพอเพียง” กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โดยมีท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ … Continue reading

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

CNP_2401

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษ 84 พรรษ 12 … Continue reading

กิจกรรมอบรมถอดบทเรียน

S__60145675

กิจกรรมอบรมถอดบทเรียน รณรงค์ ออกเสียงประชามติ รด.จิตอาสา เมื่อวันที่10ส.ค.59 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเจ้าสามพระยา … Continue reading

บริจาคโลหิต กับ เหล่ากาชาดชัยนาท

CNP_2363

คณะครู นักเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร “รด.จิตอาสา” ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท โดยมีท่านคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท … Continue reading