ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

eed

ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 คลิ๊กเพื่อเข้ากรอกข้อมูลในระบบการรับนักเรียน หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่เคยกรอกข้อมูลในระบบแล้ว … Continue reading

อบรม IS

อบรม IS 19 มีค 61_20

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมอบรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย มีสิทธิกุล

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา_180302_0029

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ซึ่งวันนี้ เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล โดยภิกษุจำนวน 1,250 รูปจากที่ต่างๆกันเดินทางมาเองโดยมิได้นัดหมายแต่ประการใด เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เวฬุวันวิหาร … Continue reading

ผักที่ปลูกด้วยสองมือ

490058

เด็ก ๆ ช.น.พ. โชคดี ทำตามคำพ่อสอน มีความสุขอยู่กับธรรมชาติ เรียนรู้การเป็นผู้ผลิต มีผักที่สดสะอาดบริโภค … Continue reading

คนเก่งเพลงพื้นบ้าน

S__57622579

นางสาวชัญญานุช ยาทุมานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/8 ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการ “ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน (New Jen FS) … Continue reading

ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน

125882

งานแนะแนว ต้อนรับการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กำพล อู่ดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

รางวัลระดับประเทศ_180223_0003

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 โดยคุณวันชัย ซอยชนะวัฒนา ประธานกรรมการสถานศึกษา รร … Continue reading

ชมรม Startup club

DSC_0262

นักเรียนตัวแทนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจากชมรม Startup club เข้ารับการอบรมโครงการเสริมทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร ผู้ประกอบการรุ่นเล็กเด็กหัวการค้าปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดชัยนาท … Continue reading

ศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

123961

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยา … Continue reading

เหรียญเงินระดับประเทศ

ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ_27

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เหรียญเงินจากกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  และการอ่าน pisa  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67