เปิดศูนย์การเรียนรู้

CNP_1290

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ได้จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และ C.N.P. Green … Continue reading

ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

CNP_8364

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมกับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” สำหรับนักเรียนจำนวน … Continue reading

ปลูกพันธุ์ไม้ที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐

CNP_6056

คณะท่านผู้บริหาร ร่วมปลูกต้นไม้รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1

i

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด … Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ความสามารถพิเศษ

;ll

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประะภท ความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ใหไปรายงานตัวในวันที่ … Continue reading

วันมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

CNP_2524

บรรยากาศวันรับมอบตัว ม.1 ม. 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการสอบ 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น … Continue reading

ทัศนศึกษา ม.2

CNP_9565

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการเรียนรู้โดยการไปทัศนศึกษา  ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นำผู้เรียนออกไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่ที่เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องนั้น

ระบบไฟฟ้าโรงเรียนขัดข้อง

S_5266056554342

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ รถเครนได้เกี่ยวสายไฟฟ้า ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้ม มีผลให้ไฟฟ้าภายในโรงเรียนใช้การไม่ได้ ตั้งแต่วันที่ … Continue reading