อาหารจานเดียว

101434

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.1 อาหารจานเดียว ขอบคุณภาพจาก อ.สุธา คงสนุ่น ค่ะ

ขนมไข่นกกระทา

101455

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.2 ขนมไข่นกกระทา ขอบคุณภาพจาก อ.สุธา คงสนุ่น ค่ะ

คุ๊กกี้เนยสด

111153

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กับ คุ๊กกี้เนยสด รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาใน ๓ ด้าน Head … Continue reading

ช.น.พ.เกมส์ 62

20191113_191114_0122

การแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหวํางวันที่ 13 – 15พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้จากการเรียนพลศึกษามาปฏิบัติและได้แสดงออก ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม … Continue reading

เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการงานอาชีพอิสระ

1023811

งานอาชีพอิสระ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 เด็ก ๆ เลือกทำงานที่ชอบ งานที่ถนัด ดึงศักยภาพที่แฝงในตัวตน … Continue reading

เซปักตะกร้อเยาวชน

49424

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 5 ประจำปี 2562 ณ … Continue reading

รองชนะเลิศเซปักตะกร้อหญิง

21063

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการเเข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ขอบคุณภาพจาก อ.บุญมา ม่วงพูล ค่ะ

รำรำมะนา

S__114597898

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมการแสดงรำรำมะนาจังหวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กัญญารัตน์  คำมะณี ค่ะ

Thai Science Camp

Thai Science Camp 62_๑๙๐๓๑๖_0021

นางสาววรพิชชาฐ์ จันทร์เรือง ม.4/พ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) … Continue reading