พุธเช้า ข่าว สพฐ.

หฟ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=id5faaVuGJg&feature=youtu.be Click image to view … Continue reading

ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด ที่เกาหลีใต้

15935

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ นางสาวจุฑามาศ วงษ์โต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน “2018 Kim … Continue reading

ตลาดนัดพอเพียง

CNP_2700

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงจากศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา  2561 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง … Continue reading

รางวัลชมเชย ประกวดกลอนสด

S__16711696

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการประกวดกลอนสด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก … Continue reading

ตามรอย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

รางวัลภาษาไทย_๑๘๐๗๑๓_0012

นักเรียนเข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะการเขียนเรียงความ ตอบปัญหา วาดภาพ และการพูดสุนทรพจน์  ในกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ ตามรอย … Continue reading

ชนะเลิศการแข่งขัน

รางวัลภาษาไทย_๑๘๐๗๑๓_0005

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่  และคะแนนสูงสุดในทดสอบ Pre-PISA ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน

18390

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.2 บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน ขอบคุณภาพจาก อ.สุธา คงสนุ่น ค่ะ

ยาในสวน

582389

รายวิชา ยาในสวน ของนักเรียน ม. 4/9 แผนการเรียนกีฬา ในสวนวันนี้มีผักชีลาวเป็นยา เด็ก ๆ เรียนรู้สรรพคุณและเลือกที่จะทำอาหารที่มีผักชีลาวเป็นวัสดุตามแบบฉบับของเขา … Continue reading

รองชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE

53402

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา … Continue reading

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่_๑๘๐๖๒๗_0031

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมการแสดงเชิดชูเกียรติ “สุนทรภู่” รำลึกสดุดีกวีเอกสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของสุนทรภู่บรมกวีเอกของโลก ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 … Continue reading