ผู้ที่มีคะแนน O-NET สูงสุด

1585410303929

ผู้ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงสุด ปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้ที่มีคะแนนสูงสุด O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ … Continue reading

ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

df

ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูประกาศ  

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

485

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563   ประกาศเรื่อง การมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 … Continue reading

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

q11

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ประกาศเรื่อง การมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.) และประเภทห้องเรียนพิเศษ … Continue reading

สรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน

365

ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เรื่อง สรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563   คลิ๊กภาพเพื่อดูรายละเอียด

ภาพยนตร์สั้น ๕๐ ปีหนังสือของพ่อ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

asd

ภาพยนตร์สั้น ๕๐ ปีหนังสือของพ่อ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ