นักเรียนม.1 ห้อง1/1 – 1/10 ให้เข้ากรอกข้อมูล

p1

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1 – 1/10  ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการเข้ากรอกข้อมูลเพื่อรับ … Continue reading

ประกาศห้องเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563

4144

ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ขอให้นักเรียนอ่านประกาศและ Download เอกสารเพื่อประกอบการมอบตัว   1. ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 … Continue reading

ศูนย์ประสานงานรับนักเรียน

pps

ดูประกาศ จัดตั้งศูนย์ประสานงานรับนักเรียน ประจำจังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2563 ประกาศจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนไม่มีที่เรียน