ประกาศผลการสอบคัดเลือก ความสามารถพิเศษ

;ll

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประะภท ความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ใหไปรายงานตัวในวันที่ … Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1, ม.4

หกด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวบริเวณลานธรรม หน้าองค์พระ ในวันที่ … Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ,4 ประเภทความสามารถ

พไ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ,4 ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีรายชื่อต้องมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 30 มีนาคม … Continue reading

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 (ชนพ เดิม)

Untitled-1

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) หมายเหตุ … Continue reading

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

okl;

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่ประกาศ (ตามประเภท) หากไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ หมายเหตุ … Continue reading

เริ่มใช้เครื่องตรวจข้อสอบ

img009

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้มีการนำเครื่องตรวจข้อสอบเข้ามาใช้ ตั้งแต่การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมและคุ้นชินกับระบบการสอบระดับชาติต่อไป อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องใช้ในการสอบคือ … Continue reading

กำหนดการและประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

dd

กำหนดการและประกาศรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ … Continue reading

ระบบไฟฟ้าโรงเรียนขัดข้อง

S_5266056554342

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ รถเครนได้เกี่ยวสายไฟฟ้า ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้ม มีผลให้ไฟฟ้าภายในโรงเรียนใช้การไม่ได้ ตั้งแต่วันที่ … Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1

pass1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่มีรายชื่อ ให้มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด … Continue reading