ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4

pop

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่มีรายชื่อ กรุณา Download เอกสารและกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการมอบตัว … Continue reading

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1

pm1

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่มีรายชื่อ กรุณา Download เอกสารและกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการมอบตัว … Continue reading

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4

qw

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562   นักเรียนที่มีรายชื่อ กรุณา Download … Continue reading

เอกสารประกอบการมอบตัว

lp

ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือก กรุณา Download เอกสารประกอบการมอบตัว ดังนี้   1. เอกสารชี้แจงการมอบตัว … Continue reading

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1

q11

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562   นักเรียนที่มีรายชื่อ กรุณา Download เอกสารและกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อประกอบการมอบตัว … Continue reading