เอเอฟเอส

IMG_7152

เอเอฟเอสเขตชัยนาท ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเงินค่าสมัครที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม (ห้อง424) ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 … Continue reading

ประกาศห้องเรียนนักเรียน ม.4

room4

ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม   คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูข้อมูล นักเรียนที่มีรายชื่อตามห้องเรียนกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับ … Continue reading

ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

roomm1p

ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม   คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูข้อมูล นักเรียนที่มีรายชื่อตามห้องเรียนกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับ … Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4

pop

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่มีรายชื่อ กรุณา Download เอกสารและกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการมอบตัว … Continue reading

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1

pm1

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่มีรายชื่อ กรุณา Download เอกสารและกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการมอบตัว … Continue reading

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4

qw

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562   นักเรียนที่มีรายชื่อ กรุณา Download … Continue reading

เอกสารประกอบการมอบตัว

lp

ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือก กรุณา Download เอกสารประกอบการมอบตัว ดังนี้   1. เอกสารชี้แจงการมอบตัว … Continue reading

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1

q11

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562   นักเรียนที่มีรายชื่อ กรุณา Download เอกสารและกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อประกอบการมอบตัว … Continue reading