ติดตามมาตรการป้องกัน COVID-19

คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน_๒๐๐๗๐๘_17

นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ … Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำหลัก

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรรายวิชา การออกแบบหน่วยยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

นักเรียนม.1 ห้อง1/1 – 1/10 ให้เข้ากรอกข้อมูล

p1

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1 – 1/10  ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการเข้ากรอกข้อมูลเพื่อรับ … Continue reading

ตรวจสอบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ป.ป.ช. ตรวจสอบติดตามการรับนักเรียน_200612_0003

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้าตรวจสอบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย  มีสิทธิกุล ค่ะ