รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรทางวิชาการ

1111

รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ … Continue reading

ติว O-NET

S__12943565

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจากคณะครูค่ะ

มอบเกียรติบัตร

754

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มอบเกียรติบัตรการสอบผ่านการคัดเลือกและผ่านการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.  พร้อมมอบเสื้อแจ็กเก็ต สอวน.(เสื้อสามารถ), เงินรางวัล … Continue reading

ติว O-NET

S__12804269

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจากคณะครูค่ะ

งาน3ทศวรรษน้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิขาการ

3329F980-886E-40D0-8049-037A46A7A5BD

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมงานและเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน “3ทศวรรษน้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ” ครบรอบ … Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน #2

ศิลปหัตถกรรมฯ_๑๙๑๐๒๕_0029

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562 ผู้ที่ชนะการแข่งขันได้เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันในรอบต่อไป … Continue reading

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

CNP_1493

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน … Continue reading

อบรมถอดบทเรียน

อบรมถอดบทเรียน_191012_0252

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ปีการศึกษา 2562 ขอบคุณภาพจากนักศึกษาฝึกสอน สุทัศน์  คำภา ค่ะ