ประกาศห้องเรียนนักเรียน ม.4

room4

ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม   คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูข้อมูล นักเรียนที่มีรายชื่อตามห้องเรียนกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับ … Continue reading

ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

roomm1p

ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม   คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูข้อมูล นักเรียนที่มีรายชื่อตามห้องเรียนกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับ … Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4

pop

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่มีรายชื่อ กรุณา Download เอกสารและกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการมอบตัว … Continue reading

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.6

มอบเกียรติบัตรม6_๑๙๐๔๐๔_0023

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปีการศึกษา 2561. ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 ชุด2

20190403_๑๙๐๔๐๔_0541

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ปีการศึกษา 2561.  ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.3

20190403_๑๙๐๔๐๔_0585

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ปีการศึกษา 2561. ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1

pm1

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่มีรายชื่อ กรุณา Download เอกสารและกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการมอบตัว … Continue reading

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

ประกาศผล2-2561_๑๙๐๓๓๐_0016

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน … Continue reading

มอบตัว ม.1ห้องเรียนโครงการ

20190316_๑๙๐๓๑๗_0044

วันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนโครงการนักเรียน ห้องเรียนพิเศษและห้องโครงการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 … Continue reading