ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงานฯ_๑๙๐๗๒๓_0219

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี” เพื่ออบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน สรุปแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคุณครู

118627

ภาพบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคุณครู ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.วรนุช อยู่เล่ย์

อบรม OBECQA

อบรบobecqa_๑๙๐๕๑๘_0025

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 109 ปี นพศวรรษพันธ์ุทิพย์

hhjh

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 109 ปี นพศวรรษพันธ์ุทิพย์ ขอความกรุณากรอกข้อมูลการศึกษาต่อเพื่อใช้เป็นสารสนเทศของโรงเรียน คลิ๊กที่ภาพเพื่อกรอกข้อมูล

ประกาศห้องเรียนนักเรียน ม.4

room4

ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม   คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูข้อมูล นักเรียนที่มีรายชื่อตามห้องเรียนกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับ … Continue reading

ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

roomm1p

ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม   คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูข้อมูล นักเรียนที่มีรายชื่อตามห้องเรียนกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับ … Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4

pop

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่มีรายชื่อ กรุณา Download เอกสารและกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการมอบตัว … Continue reading

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.6

มอบเกียรติบัตรม6_๑๙๐๔๐๔_0023

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปีการศึกษา 2561. ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค