ติวสังคมศึกษา

22710

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดติวสังคมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พลพิพัฒน์ ทิพยไชย ค่ะ

ติววิทยาศาสตร์

10256

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดติววิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ  

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ม.3

Untitled-4

ตารางสอนกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 /2561 Link ไปฝ่ายวิชาการ … Continue reading

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

992

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน … Continue reading

ชมรมนิสิตเก่า จุฬาฯ ชัยนาท มอบทุนการศึกษา

20181014_181015_0010

คุณหมอปรีดา สุขประชา ประธานชมรมนิสิตเก่า จุฬาฯ ชัยนาท มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่เข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา … Continue reading

คะแนนสูงสุดสอบ Pisa

กิจกรรมภาษาไทย_9

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการสอบ Pisa สูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับชั้น ชั้น … Continue reading