ค่าย 2 สอวน

21022020_๒๐๐๒๒๒_0021

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้สอบผ่านการคัดเลือกและผ่านการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สอวน. ประจำปี 2562 -สาขาวิชาเคมี ได้แก่ นางสาววรพิชชาฐ์ … Continue reading

อบรมครูและนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง

95456

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรมครูและนักเรียนแกนนำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจาก อ.มุฑิตา สำเภาเงิน ค่ะ

ติว O-NET ม.6

697

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

65515

สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช อบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พลพิพัฒน์ ทิพยไชย ค่ะ

ติว O-NET ม.3

95747

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอบคุณภาพจาก คุณครูพัชราภรณ์  โพธิ์ดี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ

แข่งขันทักษะ ครั้งที่69_๑๙๑๒๐๙_0092

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน … Continue reading