ประชุมผู้ปกครอง

2018_08_19_20

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน

แผนการสอนดีเยี่ยม

S_8436438849824

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ส่งแผนการสอนการจัดการเรียนรู้ใช้ทักษะการคิด active learning ได้รับเกียรติบัตร ระดับ ดีเยี่ยม ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก … Continue reading

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

ศึกษาดูงาน ประจวบฯ_1

คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ … Continue reading

บทบาทของครูในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

S_8421917422718

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรม บทบาทของครูในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ

ติว O-NET ภาษาไทย

270643

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอบคุณภาพจาก อาจารย์อรวรรณ นิ่มทอง ค่ะ

ติว O-NET Eng

S__57319513

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอบคุณภาพจาก อ.พัชรี สุวรรณโชติ ค่ะ

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

หฟ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=id5faaVuGJg&feature=youtu.be Click image to view … Continue reading

มหากรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร

Image_1438786

ฝ่ายวิชาการ และงานแนะแนว จัดกิจกรรมติว PAT1 (คณิตศาสตร์) และ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ … Continue reading

ติว GAT เชื่อมโยง ภาษาอังกฤษ

ติว GAT เชื่อมโยงEng_๑๘๐๘๐๒_0017

ฝ่ายวิชาการและงานแนะแนว จัดติว GAT เชื่อมโยง ภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองสาขาวิชาในการมีงานทำในอนาคต ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 158 … Continue reading