ติวโอเน็ตคณิตศาสตร์

73291

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดติวโอเน็ตคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจาก อ.วรนุช อยู่เล่ห์ ค่ะ

ติว GAT ภาษาไทย

2596

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดติว GAT ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจาก อาจารย์เพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย ค่ะ … Continue reading

ค่ายเสริมทักษะวิชาการ

Untitled-3

ค่ายเสริมทักษะวิชาการและทักษะการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ นักเรียนห้องเรียน Gifted คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ … Continue reading

ติวสังคมศึกษา

22710

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดติวสังคมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พลพิพัฒน์ ทิพยไชย ค่ะ

ติววิทยาศาสตร์

10256

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดติววิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ  

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ม.3

Untitled-4

ตารางสอนกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 /2561 Link ไปฝ่ายวิชาการ … Continue reading