ม.4 ห้องเรียนพิเศษ,Gifted เข้ากรอกข้อมูล

444

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ Gifted  ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการเข้ากรอกข้อมูลเพื่อรับ … Continue reading

ม.1 ห้องเรียนพิเศษ, MEP, Gifted เข้ากรอกข้อมูล

111

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, MEP, Gifted  ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการเข้ากรอกข้อมูลเพื่อรับ … Continue reading

Top O-NET ม.6

TOP 10 ONET M6_๒๐๐๕๐๗_0010

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ที่มีผลสอบโอเน็ตคะแนนรวม 10 อันดับแรกและ 3 … Continue reading

โครงสร้างหลักสูตร ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563

2563

โครงสร้างหลักสูตร ม.1, ม.4  นักเรียนและผู้ปกครองควรศึกษาโครงสร้างหลักสูตรก่อนเลือกอันดับแผนการเรียนในการสมัครเรียนออนไลน์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์/Gifted/MEP ม.ต้น (ห้องปกติ) ม.ปลาย … Continue reading

ผู้ที่มีคะแนน O-NET สูงสุด

1585410303929

ผู้ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงสุด ปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้ที่มีคะแนนสูงสุด O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ … Continue reading