งานนิทรรศการนวัตกรรม ๓H

6761

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมจัดงานนิทรรศการนวัตกรรม ๓H สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ “เฉลิมราชย์ ๗๐ ปี … Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและวิจัย

CNP_8415

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสู่สถานศึกษา และ การวิจัยในชั้นเรียน” ให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหว่างวันที่ 8-9 … Continue reading

บรรยากาศวันมอบตัวนักเรียน ม4

DSC08284

บรรยากาศวันรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

บรรยากาศวันมอบตัวนักเรียน ม.1

DSC08113

บรรยากาศวันรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียน ม.1

CNP_7313

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคนที่สอบผ่านการคัดเลือก โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราช่วยดูแลบุตรหลานของท่านค่ะ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1

pass1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่มีรายชื่อ ให้มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด … Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 (ในเขต)

sq1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่มีรายชื่อ ให้มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด … Continue reading