แนะนำครูจีน

แนะนำครูจีน_5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แนะนำคุณครูชาวจีน ที่จะมาสอนและพัฒนาทักษะทางการสื่อสารให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ