แนะนำครูจีน

แนะนำครูจีน_5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แนะนำคุณครูชาวจีน ที่จะมาสอนและพัฒนาทักษะทางการสื่อสารให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

English & STEM Education Day Camp

S_5264496407652

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม English & STEM … Continue reading