สัปดาห์ภาษาจีน ชุด2

Chinese New Year 2020_๒๐๐๒๐๒_0088

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาจีน ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.5/3 ค่ะ  

ความพร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง

รับนิเทศพอเพียง_๒๐๐๑๒๔_0002

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรับการนิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจากคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ค่ะ

ติว O-NET ม.6

697

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

S__82944006

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ขอบคุณภาพจาก รองฯอมรา อิ่มศิลป์ … Continue reading

วันคริสต์มาส ชุด2

20191221_191221_0196

กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษาต่างประเทศ​จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส​ เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาส ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.5/3 ค่ะ