Smart English

CNP_2334

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษสอบชิงทุนการศึกษา (Smart English) จากจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ ม.ต้น 834 … Continue reading

มอบรางวัล กิจกรรมวันคริสมาส

CNP_1403

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรมวันคริสมาส การวาดภาพระพายสี ม.1 การวาดภาพระพายสี ม.2 … Continue reading

English & STEM Education Day Camp

S_5264496407652

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม English & STEM … Continue reading

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

asas

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่2

S_5231517007606

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66

S_5226744498930

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading

นักเรียนโครงการ AFS

CNP_2072

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียน โครงการ AFS ดังนี้ … Continue reading

เด็กเก่ง GAT (วิชาภาษาอังกฤษ)

CNP_6031

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ มอบเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ ข้อสอบ GAT … Continue reading