วันยุทธหัตถีพระนเรศวรมหาราช

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันยุทธหัตถีพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม2563

ขอบคุณภาพจาก รองฯอมรา อิ่มศิลป์ ค่ะ

65420

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ขอบคุณภาพจาก รองฯอมรา อิ่มศิลป์ ค่ะ

S__82944006

ความพร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรับการนิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบคุณภาพจากคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ค่ะ

« 1 of 3 »

ติว O-NET ม.3

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอบคุณภาพจาก คุณครูพัชราภรณ์  โพธิ์ดี

Creative AI Camp II

ขอแสดงความยินดีกับนาวสาวเอลม่า ดามิอาโนส ม.5/พ และนายณัชนนท์ บุญยะโท ม.4/พ
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย Creative AI Camp II “I AM and AI for I AM” โดยสำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บมจ. ซีพีออลล์

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.ภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์

S__3710990

S__3710991

ติว O-NET

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขอบคุณภาพจากคณะครูค่ะ

ติว O-NET

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขอบคุณภาพจากคณะครูค่ะ

SMTE CNP

S__21864577

TCASter

S__21774414

SMTE CNP

S__21717218DED588C3-C7AA-466A-9A77-8D468A5148FF