ค่ายเสริมทักษะวิชาการ

Untitled-3

ค่ายเสริมทักษะวิชาการและทักษะการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ นักเรียนห้องเรียน Gifted คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ … Continue reading

5ธันวาคม

46180

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ … Continue reading

ติววิทยาศาสตร์

10256

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดติววิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ  

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดเพลงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Untitled-1

เพลง “ร่วมใจลดใช้พลังงาน” :: โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเพลงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เครดิต … Continue reading

พิธีปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียน

2018_08_31_84

พิธีปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8 โรงเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

การนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8

นำเสนอโครงงานวิทย_๑๘๐๘๓๐_0004

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นเจ้าภาพการนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8 โรงเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน … Continue reading

ค่ายห้องเรียนสีเขียว

S_8484076967878

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน โครงการโรงเรียนสีเขียว ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม วันที่ 24-27 สิงหาคม … Continue reading

เพชรยอดมงกุฎ

44331

ขอแสดงความยินดี กับ นายจิรภัทร วังกะ ม.6/1 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพชรยอดมงกุฎ สาขาชีววิทยา 100 … Continue reading

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ชุด2

12

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมและแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ขอบคุณภาพจาก … Continue reading