Thai Science Camp

Thai Science Camp 62_๑๙๐๓๑๖_0021

นางสาววรพิชชาฐ์ จันทร์เรือง ม.4/พ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) … Continue reading

มอบเกียรติบัตร

20190308_190308_0003

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่ร่วมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น 35 ทีมจากทั่วประเทศ … Continue reading

นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

S__11993309

นักเรียนจากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ร่วมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น … Continue reading

ค่ายเสริมทักษะวิชาการ

Untitled-3

ค่ายเสริมทักษะวิชาการและทักษะการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ นักเรียนห้องเรียน Gifted คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ … Continue reading

5ธันวาคม

46180

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ … Continue reading

ติววิทยาศาสตร์

10256

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดติววิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ  

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดเพลงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Untitled-1

เพลง “ร่วมใจลดใช้พลังงาน” :: โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเพลงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เครดิต … Continue reading

พิธีปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียน

2018_08_31_84

พิธีปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8 โรงเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

การนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8

นำเสนอโครงงานวิทย_๑๘๐๘๓๐_0004

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นเจ้าภาพการนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8 โรงเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน … Continue reading