วันวิสาขบูชา ชุด2

บรรยากาศวันวิสาขบูชา_๑๙๐๕๑๗_0015

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา … Continue reading

วันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา_๑๙๐๕๑๗_0029

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา … Continue reading

ค่ายต้นกล้าตุลาการ

13101

นางสาวบุษยา ล้อมลาย นักเรียนชั้น ม.4/5 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมกิจกรรม”ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่9 จากการสมัครเข้าร่วมของนักเรียนทั่วประเทศ 1,115 … Continue reading

knowledge about the election

20190314_๑๙๐๓๑๖_0001

Election Commission of Thailand (ECT) came to give … Continue reading

Brother teaches younger

โรงเรียนวัดธรรมามูล_๑๙๐๑๑๔_0004

Sufficient Economy Family Youth Leadership of Chainatpittayakom School … Continue reading