วันยุทธหัตถีพระนเรศวรมหาราช

65420

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันยุทธหัตถีพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม2563 ขอบคุณภาพจาก รองฯอมรา อิ่มศิลป์ ค่ะ

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

S__82944006

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ขอบคุณภาพจาก รองฯอมรา อิ่มศิลป์ … Continue reading

วันมาฆบูชา ชุด1

CNP_3348

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม … Continue reading

อบรมครูและนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง

อบรม_๒๐๐๑๒๔_0004

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรมครูและนักเรียนแกนนำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย มีสิทธิกุล ค่ะ

ความพร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง

รับนิเทศพอเพียง_๒๐๐๑๒๔_0002

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรับการนิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจากคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ค่ะ

รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

CNP_9576

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ 1. เด็กหญิงภักจิรา ชูควร ม.3/4 ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น … Continue reading

ติว O-NET

70345

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจากคณะครูค่ะ

ติว O-NET

315427

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจากคณะครูค่ะ

ประเมินกลั่นกรอง

CNP_0346

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรับการประเมินกลั่นกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจากคณะครูทุกท่านค่ะ

เต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ

บาสโลป_๑๙๐๙๑๑_0049

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกิจกรรม “เต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ อำเภอเมืองชัยนาท” Healthy Challenge Episode … Continue reading