อบรมครูและนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง

95456

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรมครูและนักเรียนแกนนำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจาก อ.มุฑิตา สำเภาเงิน ค่ะ

Leader Camp@Chainat 2019

pp_๒๐๐๒๑๗_0113

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนครอบครัวพอเพียงเครือข่ายจังหวัดชัยนาทและภูมิภาค ภาคกลาง “Leader Camp@Chainat 2019 … Continue reading

วันมาฆบูชา ชุด2

วันมาฆะบูชา_๒๐๐๒๑๒_0283

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม … Continue reading

วันมาฆบูชา ชุด1

CNP_3348

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม … Continue reading

อบรมครูและนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง

อบรม_๒๐๐๑๒๔_0004

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรมครูและนักเรียนแกนนำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย มีสิทธิกุล ค่ะ

ความพร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง

รับนิเทศพอเพียง_๒๐๐๑๒๔_0002

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรับการนิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจากคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ค่ะ

ชนะเลิศการผลิตหนังสั้น

20200123_๒๐๐๑๒๗_0006

นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง “เสียงทอง ส่องธรรม” ได้รับรางวัลชนะเลิศการผลิตหนังสั้น ในการอบรม “การผลิตสื่อดี วิถีพุทธ (โครงงานคุณธรรม)” … Continue reading

วันยุทธหัตถีพระนเรศวรมหาราช

65420

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันยุทธหัตถีพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม2563 ขอบคุณภาพจาก รองฯอมรา อิ่มศิลป์ ค่ะ

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

S__82944006

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ขอบคุณภาพจาก รองฯอมรา อิ่มศิลป์ … Continue reading

รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

CNP_9576

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ 1. เด็กหญิงภักจิรา ชูควร ม.3/4 ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น … Continue reading