งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ

แข่งขันทักษะ ครั้งที่69_๑๙๑๒๐๙_0092

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน … Continue reading

ครอบครัวพอเพียง

20191203_๑๙๑๒๐๓_0003

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง และศูนย์โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม “ครอบครัวพอเพียงส่งเสริมความรู้ คู่คุณธรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ครั้งที่ … Continue reading

ติว O-NET

70345

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจากคณะครูค่ะ

ติว O-NET

315427

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจากคณะครูค่ะ

ประเมินกลั่นกรอง

CNP_0346

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรับการประเมินกลั่นกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจากคณะครูทุกท่านค่ะ

เต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ

บาสโลป_๑๙๐๙๑๑_0049

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกิจกรรม “เต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ อำเภอเมืองชัยนาท” Healthy Challenge Episode … Continue reading

นักเรียนแกนนำพอเพียง

20190911_๑๙๐๙๑๑_0001

การอบรม“นักเรียนแกนนำขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายในและภายนอกสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 ณ … Continue reading

อบรมแกนนำพอเพียง

อบรมครับ_๑๙๐๙๑๗_0009

การอบรม“นักเรียนแกนนำขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายในและภายนอกสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 ณ … Continue reading

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

อาเเซียนบนหอประชุมครับ_๑๙๐๘๑๖_0013

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

กิจกรรมวันอาเซียน

วันอาเซียน_๑๙๐๘๐๘_0036

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ครั้งที่ 9 “ช.น.พ. ร่วมใจส่งเสริมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน” … Continue reading