เช้าวันนี้กับครอบครัวพอเพียง

CNP_6213

กิจกรรมยามเช้า บริเวณลานธรรม นอกจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์  และการดำเนินกิจกรรมโดยคณะกรรมการนักเรียน สำหรับวันนี้ครอบครัวพอเพียงมาแนะนำให้ความรู้กับเพื่อนนักเรียน และร่วมแสดงความยินดีกับนักฬา ที่ได้เป็นตัวแทน … Continue reading

โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา

25600407_170413_0015

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังนี้ นายสิรวิชญ์ ตริเกษร ม.4/8, นายทัศน์พล. จากโพช … Continue reading

ชนะเลิศ เทควันโด

CNP_2291

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์โต ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ และนักกีฬายอดเยี่ยม จากการแข่งขันในรายการกีฬาเทควันโดนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ (ย่าโมเกมส์) … Continue reading

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

CNP_9846

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขานรับนโยบายรัฐบาลจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการเรียนและการทำงาน