งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ

แข่งขันทักษะ ครั้งที่69_๑๙๑๒๐๙_0092

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน … Continue reading

ตัวแทนเข้าชิงชนะเลิศระดับประเทศ

4364

เซปักตะกร้อหญิงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนเข้าชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 20-30. ม.ค.2563 จ.อุดรธานี และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 20-30 … Continue reading

คำขวัญรณรงค์ให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

CNP_8193

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญรณรงค์ให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “การแข่งขันกีฬาภายในอย่างสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ๔ คณะสี สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ตัวเรา” … Continue reading

วิ่งมินิฮาล์ฟ มาราธอน #2

20191115_191116_0208

วิ่งมินิฮาล์ฟ มาราธอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างสุขภาพที่ดี Credit: Mr.Thananon Tantiwat M.5/3 … Continue reading

วิ่งมินิฮาล์ฟ มาราธอน

CNPGAME_2_๑๙๑๑๑๕_0075

วิ่งมินิฮาล์ฟ มาราธอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างสุขภาพที่ดี ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค  ค่ะ   … Continue reading

ช.น.พ.เกมส์ 62 #2

CNP_1_๑๙๑๑๑๕_0198

การแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหวํางวันที่ 13 – 15พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้จากการเรียนพลศึกษามาปฏิบัติและได้แสดงออก ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม … Continue reading

ช.น.พ.เกมส์ 62

20191113_191114_0122

การแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหวํางวันที่ 13 – 15พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้จากการเรียนพลศึกษามาปฏิบัติและได้แสดงออก ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม … Continue reading

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงมาศึกษาดูงาน

โรงเรียนรัตนราษฎ  มาศึกษาดูงานวันที่ 71062_191009_0_26

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจากคณะครูค่ะ