ช.น.พ.เกมส์ 61 ชุด1

cnp games2018_181114_0047

การแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหวํางวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้จากการเรียนพลศึกษามาปฏิบัติและได้แสดงออก … Continue reading

ชนะเลิศคะแนนกีฬารวม

ofd09a751ab57d979e01018ee1201fd9a_4620693218533675306_๑๘๐๘๒๔_0005

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชนะเลิศคะแนนกีฬารวม การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

ร่วมยินดีเหรียญทองเทควันโด

ofd09a751ab57d979e01018ee1201fd9a_4620693218533579704_๑๘๐๘๒๐_0005

นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามาศ วงษ์โต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขัน … Continue reading

คว้าเหรียญทอง ที่เกาหลีใต้

S_8412094446922

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามาศ วงษ์โต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขัน “2018 Kim Un … Continue reading

ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด ที่เกาหลีใต้

15935

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ นางสาวจุฑามาศ วงษ์โต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน “2018 Kim … Continue reading

แจกรางวัลทายผลบอลโลก

CNP_2589

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา จัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมสนุกทายผลฟุตบอลโลกพร้อมแจกรางวัล ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ