อันดับ 1 PISA (การรู้เรื่องการอ่าน)

IMG_6995

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียน ที่สอบได้อันดับ 1 ของการสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน … Continue reading

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค

CNP_4768

คุณประวงษ์ กานนท์รังษี กรรมการสโมสรไลออนชัยนาท มอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ตามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผลการแข่งขัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

อันดับ 1 PISA (การรู้เรื่องการอ่าน)

CNP_1189

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียน ที่สอบได้อันดับ 1 ของการสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน … Continue reading

เกียรติบัตรวันภาษาไทย

CNP_0265

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม วันภาษาไทย และชนะการแข่งขัน 3 ลำดับแรก     … Continue reading

เทศน์มหาชาติกัณฑ์มัทรี

เทศมหาชาติ_90

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม “ฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์มัทรี” ณ บริเวณลานธรรม กัณฑ์มัทรี เป็นกัณฑ์ที่พระนางมัทรีทรงได้ตัดความห่วงหาอาลัยในสายเลือด อนุโมทนาทานโอรสทั้งสองแก่ชูชก … Continue reading

วันสุนทรภู่และตลาดนัดภูมิปัญญา

CNP_7622

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” และ “กิจกรรมตลาดนัดภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งมีกิจกรรมที่ให้ความรู้ สาระ … Continue reading

เด็กเก่งภาษาไทย

CNP_7468

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วม และได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ดังนี้ … Continue reading

กิจกรรมรักการอ่าน

โครงการรักการอ่าน_36

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ขอบคุณภาพจาก อ.ดวงพร อาชาศรัยค่ะ

รางวัลระดับประเทศ

azaq

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา … Continue reading

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

asas

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading