ติว O-NET ภาษาไทย

270643

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอบคุณภาพจาก อาจารย์อรวรรณ นิ่มทอง ค่ะ

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

หฟ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=id5faaVuGJg&feature=youtu.be Click image to view … Continue reading

เยาวสตรีไทยดีเด่น

S__6651906

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำเด็กหญิงพิมพ์ศร ศรีปิ่นเป้า ม.2/1 เข้ารับพระราชทานรางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 … Continue reading

เรียนรู้กับโจหลุยส์

โจหลุยส์_๑๘๐๗๒๖_0009

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำการแสดงของคณะโจหลุยส์ หรือ นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก ซึ่งเป็นคณะการแสดงละครเล็ก หรือหุ่นกระบอก มาให้นักเรียนได้ชมการแสดงและเรียนรู้นอกห้องเรียน ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ … Continue reading

รางวัลชมเชย ประกวดกลอนสด

S__16711696

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการประกวดกลอนสด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก … Continue reading

ตามรอย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

รางวัลภาษาไทย_๑๘๐๗๑๓_0012

นักเรียนเข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะการเขียนเรียงความ ตอบปัญหา วาดภาพ และการพูดสุนทรพจน์  ในกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ ตามรอย … Continue reading

ชนะเลิศการแข่งขัน

รางวัลภาษาไทย_๑๘๐๗๑๓_0005

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่  และคะแนนสูงสุดในทดสอบ Pre-PISA ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่_๑๘๐๖๒๗_0031

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมการแสดงเชิดชูเกียรติ “สุนทรภู่” รำลึกสดุดีกวีเอกสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของสุนทรภู่บรมกวีเอกของโลก ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 … Continue reading