กวีน้อย

6642

ครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ให้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนกวีนิพนธ์และความเรียง “กวีน้อย ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9” โดยมีกวีซีไรต์ … Continue reading

ค่ายภาษาไทย

5243

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจรรมการค่ายภาษาไทย วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย การละเล่นพื้นบ้าน จากเล่นของเด็กจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของไทย ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

คะแนนสูงสุดสอบ Pisa

20190107_190108_0016

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสูดในการสอบ “การรู้เรื่องอ่าน Reading Literacy ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ครั้งที่ … Continue reading

แนะนำหนังสือดี

20190107_190108_0008

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมหนังสือดีหน้าองค์พระ เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และมีทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้น เพราะชัยนาทพิทยาคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ … Continue reading

ติว GAT ภาษาไทย

2596

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดติว GAT ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจาก อาจารย์เพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย ค่ะ … Continue reading

แนะนำหนังสือดี

v

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมหนังสือดีหน้าองค์พระ เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และมีทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้น เพราะชัยนาทพิทยาคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอบคุณภาพจาก อ.ขวัญนาค … Continue reading

กล่าวสุนทรพจน์

S__22061060

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กล่าวสุนทรพจน์ ในงานเสวนาย้อนรอยเสรีไทย พร้อมรับเกียรติบัตรจากท่านนายกเทศมนตรี นิวัติ ครุธพันธ์ และท่านปลัดเทศบาลตำบลวังตะเคียน ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก … Continue reading

ประชันกลอนสด

S_8637828533123

การประชันกลอนสด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระดับ สพม.5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมส่ง 2 ทีม … Continue reading

คะแนนสูงสุดสอบ Pisa

กิจกรรมภาษาไทย_9

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการสอบ Pisa สูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับชั้น ชั้น … Continue reading