อบรมอาชีพ

62อาชีพ

วันพฤหัสที่ 23 พฤษภาคม 2562 โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  จัดอบรมอาชีพ … Continue reading

Sufficiency Economy Family visited Kamlangjai Projec

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง_5

Sufficiency Economy Family Youth Leadership of Chainatpittayakom School … Continue reading

Closing Ceremony the 8th Presentation of Student’s Projects.

2018_08_31_84

Closing Ceremony the 8th Presentation of Student’s Projects. Enrichment … Continue reading

8th Presentation of Student’s Projects

นำเสนอโครงงานวิทย_๑๘๐๘๓๐_0004

Chainatpittayakom School hosts the 8th Presentation of Student’s … Continue reading

Driving education management to have a job

คณะสพม5ติดตาม_60

The Secondary Educational Service Area Office 5 visited … Continue reading