Guest visited

โรงเรียนรัตนราษฎ  มาศึกษาดูงานวันที่ 71062_191009_0_26

Ratanaratbumrung School from Ratchaburi province visited Chainatpittayakkom School. Credit: … Continue reading

อบรมอาชีพ

62อาชีพ

วันพฤหัสที่ 23 พฤษภาคม 2562 โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  จัดอบรมอาชีพ … Continue reading

Sufficiency Economy Family visited Kamlangjai Projec

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง_5

Sufficiency Economy Family Youth Leadership of Chainatpittayakom School … Continue reading