Innovedex Robotic

77193

ตัวแทนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Innovedex Robotics ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น … Continue reading

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ

880497

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เชิญ นายสะอาด ประเสริฐปั้น วิทยากรท้องถิ่น มาสอนเด็กๆ ม.2/10 เปลี่ยนก๊อกน้ำที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ปกติ … Continue reading

อบรมอาชีพ

62อาชีพ

วันพฤหัสที่ 23 พฤษภาคม 2562 โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดอบรมอาชีพ … Continue reading

เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการงานอาชีพอิสระ

743912

วันนี้เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการงานอาชีพอิสระ เด็ก ๆ เลือกทำงานที่ชอบ งานที่ถนัด ดึงศักยภาพที่แฝงในตัวตน  แสดงการเป็นเจ้าของร้านเล็ก ๆ … Continue reading

โครงการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

S_8623027576480

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับการประเมินและติดตาม จากคณะกรรมการจังหวัด “โครงการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ” ขอบคุณภาพจาก อ.กาญจนา ศิลกุล ค่ะ

ครอบครัวพอเพียงศึกษาดูงานโครงการกำลังใจ

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง_5

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ศึกษาดูงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง … Continue reading

พิธีปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียน

2018_08_31_84

พิธีปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8 โรงเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ขอบคุณภาพจาก … Continue reading