ศึกษาดูงานเกษตรพึ่งตนเอง

613217

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  เข้าศึกษาดูงานเกษตรพึ่งตนเอง ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กาญจนา ศิลกุล

บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน

18390

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.2 บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน ขอบคุณภาพจาก อ.สุธา คงสนุ่น ค่ะ

ยาในสวน

582389

รายวิชา ยาในสวน ของนักเรียน ม. 4/9 แผนการเรียนกีฬา ในสวนวันนี้มีผักชีลาวเป็นยา เด็ก ๆ เรียนรู้สรรพคุณและเลือกที่จะทำอาหารที่มีผักชีลาวเป็นวัสดุตามแบบฉบับของเขา … Continue reading

โรงเรียนอบจ.มาศึกษาดูงาน

577536

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เข้าศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กาญจนา ศิลกุล ค่ะ

เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการงานอาชีพอิสระ

574405

วันนี้เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการงานอาชีพอิสระ เด็ก ๆ เลือกทำงานที่ชอบ งานที่ถนัด ดึงศักยภาพที่แฝงในตัวตน  แสดงการเป็นเจ้าของร้านเล็ก ๆ … Continue reading

ผู้ประกอบการงานอาชีพอิสระ

S_8151589711704

วันนี้เด็ก ๆ  ม.3/10 เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการงานอาชีพอิสระ เด็ก ๆ เลือกทำงานที่ชอบ งานที่ถนัด … Continue reading

อบรม stem ทางไกล

อบรม stem ม.ต้น_60

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก อ.อรชุมา พรหมทับทิม … Continue reading

พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน

1525336301906

คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ที่ใช้ทักษะกระบวนการ Active Learning เมื่อวันที่ … Continue reading

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

asas

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่2

S_5231517007606

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading