69th national student arts and crafts

แข่งขันทักษะ ครั้งที่69_๑๙๑๒๐๙_0092

Photo exhibit of the 69th national student arts … Continue reading

รำรำมะนา

S__114597898

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมการแสดงรำรำมะนาจังหวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กัญญารัตน์  คำมะณี ค่ะ

แฟนพันธุ์แท้ ตามรอย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

S_8112733574499

ผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะการเขียนเรียงความ … Continue reading

พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน

1525336301906

คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ที่ใช้ทักษะกระบวนการ Active Learning เมื่อวันที่ … Continue reading

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

asas

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่2

S_5231517007606

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading