ภาพบรรยากาศสอบความสามารถพิเศษ

สอบความสามารถพิเศษ ม.1_200602_0073

ภาพบรรยากาศการคัดกรองและสอบคักเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทความสามารถพิเศษ ขอบคุณภาพจาก อ.วิษณุ ประสิทธิกสิกร ค่ะ

ขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนก

14535

วงดุริยางค์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนก ขอบคุณภาพจาก อ.กษม บำรุงสุข ค่ะ

ชนะเลิศประกวดวงสตริง

68109

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวดวงสตริง ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กษม บำรุงสุข … Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ

แข่งขันทักษะ ครั้งที่69_๑๙๑๒๐๙_0092

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน … Continue reading

งานส้มโอ

S__10870827

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมรำในขบวนพิธีเปิดงานส้มโอ ขอบคุณภาพจาก อ.กัญญารัตน์  คำมะณี ค่ะ  

CPEO Music Award 2019

46821

ขอแสดงความยินดีกับ วงวังหลัง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชนะเลิศการประกวดวงดนตรี ในงาน CPEO Music Award 2019 … Continue reading

ศึกษาดูงาน

45943

โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี จังหวัดอ่างทอง เข้าศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและงานแนะแนวโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

มหรสพสมโภช

S__119160851

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพจากอ.กัญญารัตน์  คำมะณี และ https://www.obec.go.th

รำรำมะนา

S__114597898

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมการแสดงรำรำมะนาจังหวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กัญญารัตน์  คำมะณี ค่ะ

แฟนพันธุ์แท้ ตามรอย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

S_8112733574499

ผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะการเขียนเรียงความ … Continue reading