ความรู้การเลือกตั้ง

20190314_๑๙๐๓๑๖_0001

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งกับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

ยุวกาชาดสวนสนาม

20190125_๑๙๐๑๒๕_0048

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชัยนาท … Continue reading

ค่ายลูกเสือ ม.3 และทัศนศึกษา

69348

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บําเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต … Continue reading

ค่ายลูกเสือ ม.2 และทัศนศึกษา

239995

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บําเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต … Continue reading

ค่ายลูกเสือ ม.1

ลูกเสือม1เดินทางไกล_190111_0113

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บําเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย … Continue reading

ม.6 ทัศนศึกษาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู

S_8575378843197

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ขอบคุณภาพจาก อ.อิทธิพล สามสี ค่ะ

เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

455642

รอง ผบ.มทบ.13 เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2561 ขอบคุณภาพจาก ว่าที่ ร.ต.กมลพัฒน์ เอกศิริ … Continue reading

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

พิธีเข้าประจำหมู่ฯ_๑๘๐๘๐๘_0012

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

สวนสนามแสดงความจงรักภักดี ชุด2

พิธีเช้ารัชกาลที่10_68

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  … Continue reading