ม.6 ทัศนศึกษาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู

S_8575378843197

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ขอบคุณภาพจาก อ.อิทธิพล สามสี ค่ะ

เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

455642

รอง ผบ.มทบ.13 เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2561 ขอบคุณภาพจาก ว่าที่ ร.ต.กมลพัฒน์ เอกศิริ … Continue reading

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

พิธีเข้าประจำหมู่ฯ_๑๘๐๘๐๘_0012

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

สวนสนามแสดงความจงรักภักดี ชุด2

พิธีเช้ารัชกาลที่10_68

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  … Continue reading

สวนสนามแสดงความจงรักภักดี

S_8331915093044

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

ลูกเสือต้านยาเสพติด

รางวัลภาษาไทย_๑๘๐๗๑๓_0004

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

พิธีเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนาม_๑๘๐๗๐๓_0046

วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จีงจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี … Continue reading

ประกวดเดินสวนสนาม

S_8141874800030

เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมประกวดเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี จังหวัดชัยนาท พร้อมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก … Continue reading

อบรม startup

S_8061010743153

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้โครงการผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ขอบคุณภาพจาก อ.บุญเหลือ หอมเนียม ค่ะ