ยอดฝากธนาคารขยะสูงสุด

Zero warse school_๒๐๐๒๑๒_0005

Zero Waste School โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประกาศรางวัลและแจกเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่มียอดฝากธนาคารขยะสูงสุด ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ … Continue reading

สวนสนามของยุวกาชาด

20200127_๒๐๐๑๒๘_0022

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2563 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชัยนาท … Continue reading

ค่ายลูกเสือ ม.2

ค่ายลูกเสือ ม.2 ครับ_๒๐๐๑๑๔_0010

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

วันเด็ก

2801563

ชมรม To Be Number One โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมออกบูธเล่นเกมมอบของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก ปี … Continue reading

ค่ายลูกเสือ ม.3 ชุด 1

เข้าค่ายลูกเสือม.3_200111_0056

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา จังหวัดสระบุรี และทัศนศึกษา ขอบคุณภาพจากนักศึกษาฝึกสอน สุทัศน์ … Continue reading

บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

CNP_9616

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมใจเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้รู้จัก การเสียสละ … Continue reading

จิตอาสาเก็บขยะบริเวณโรงเรียน

S__7675913

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณโรงเรียน เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ขอบคุณภาพจากคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมค่ะ