วันสมเด็จมหาธีราราชเจ้า

ถวายราชดุดี_4

กองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดงานเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 … Continue reading

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (ภาคบ่าย)

8399

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ร่วมกันทำกิจกรรมอาสา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและวัด ด้วยการทำความดีทั้ง กาย … Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66

S_5226744498930

ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต … Continue reading

ลูกเสืออาสา ทำความดีเพื่อพ่อ

qazx

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ลูกเสืออาสาและผู้กำกับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อาสาช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมสักการะพระบรมศพ ณ สนามหลวง … Continue reading

กิจกรรม Zero Waste School สู่ชุมชน

CNP_8718

กิจกรรมจากชุมนุม Zero Waste School นำความรู้สู่ชุมชน โดยจัดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียน ในช่วงวันเสาร์ เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนและการใช้ประโยชน์จากขยะ … Continue reading

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียน ม.1

CNP_7313

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคนที่สอบผ่านการคัดเลือก โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราช่วยดูแลบุตรหลานของท่านค่ะ

รางวัลจากกิจกรรม Zero Waste School

CNP_6001

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ชนะการประกวดในกิจกรรมของ Zero Waste School ประจำปีการศึกษา … Continue reading

เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา ม.3

CNP_5111

การเข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

Kathina Ceremony

กฐินวัดเขาถ้ำประทุน_181104_0051

Kathina Ceremony of Chainatpittayakom School to raise funds … Continue reading