บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียน ม.1

CNP_7313

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคนที่สอบผ่านการคัดเลือก โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราช่วยดูแลบุตรหลานของท่านค่ะ

รางวัลจากกิจกรรม Zero Waste School

CNP_6001

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ชนะการประกวดในกิจกรรมของ Zero Waste School ประจำปีการศึกษา … Continue reading

เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา ม.3

CNP_5111

การเข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

Kathina Ceremony

กฐินวัดเขาถ้ำประทุน_181104_0051

Kathina Ceremony of Chainatpittayakom School to raise funds … Continue reading