ศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

123961

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยา … Continue reading

บุคคลดีเด่น

S_7448657709175

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูอิสยาภรณ์ ทับสกุล ที่ได้รับโล่บุคคลดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการนักเรียน

CNP_7863

มอบโล่และเกียรติบัตรให้คณะกรรมการนักเรียนและประธานนักเรียน ปีการศึกษา2560 พร้อมประดับเข็มให้กับคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561         … Continue reading

เด็กประพฤติดีมีค่านิยม

S_7393001941391

ขอแสดงความยินดีกับนายพงศธร ม่วงเพ็ชร ได้รับการคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยมตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบ

งานแนะแนว_45

งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560  … Continue reading

ค่ายพัฒนาแกนนำอาสา

S_7184645666845

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมเข้าค่ายพัฒนาแกนนำอาสา To Be Number One ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์ธีรพงศ์ … Continue reading

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

Image_e22cdf2

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 4 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

z1

การประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีมาก

ระบบดูแล ดีมาก59001

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ขนาดใหญ่พิเศษ : ระดับดีมาก ขอบคุณภาพจาก ท่านรองฯยงยุทธ์ … Continue reading

วันแม่แห่งชาติ

CNP_9609

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ … Continue reading