ศึกษาดูงาน

82319

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.ศิริมาลา ใจแสน ค่ะ

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร #2

รับสิ่งของพระราชทาน_๑๙๑๑๐๒_0042

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร เพื่อให้จิตอาสาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี … Continue reading

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร

รับมอบของพระราชทาน_๑๙๑๑๐๒_0003

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร เพื่อให้จิตอาสาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี … Continue reading

วันปิยมหาราช

55740

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจัวหวัดชัยนาท … Continue reading

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

CNP_1493

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน … Continue reading

พิธีถวายบังคมและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต

S__2244610

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีถวายบังคมและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอบคุณภาพจาก รองฯ อมรา อิ่มศิลป์

กิจกรรมจิตอาสา

timeline_20190906_150604

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 “อบรมจิตอาสาพัฒนาชนบท” และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร … Continue reading

งานจารจร

timeline_20190904_173605

ร้อยตำรวจเอกสามารถ เมณฑ์กูล ร่วมประชุมครูและสารวัตรนักเรียนเรื่องงานจารจร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับงานจารจร ขอบคุณภาพจาก อ.อิสยาภรณ์ … Continue reading

CPEO Music Award 2019

46821

ขอแสดงความยินดีกับ วงวังหลัง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชนะเลิศการประกวดวงดนตรี ในงาน CPEO Music Award 2019 … Continue reading