มหรสพสมโภช

S__119160851

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพจากอ.กัญญารัตน์  คำมะณี และ https://www.obec.go.th

อบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

จิตอาสา904_190424_0006

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/62 “รุ่น … Continue reading

พิธีพลีกรรม

70854

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระบรมราชาภิเษก ณ กลางแม่น้ำเจ้าพระยา วัดธรรมามูลวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรณภพ … Continue reading

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

ประกาศผล2-2561_๑๙๐๓๓๐_0016

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน … Continue reading

มอบตัว ม.1ห้องเรียนโครงการ

20190316_๑๙๐๓๑๗_0044

วันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนโครงการนักเรียน ห้องเรียนพิเศษและห้องโครงการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 … Continue reading

ความรู้การเลือกตั้ง

20190314_๑๙๐๓๑๖_0001

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งกับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

อบรมการสร้างความปลอดภัยในสังคม

20190306_190307_0082

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสร้างความปลอดภัยในสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One

1902901

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นตัวแทนจังหวัดชัยนาทเข้าประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก … Continue reading