รางวัลเชิดชูเกียรติ จากสภาผู้ปกครองและครู

IMG_9915

ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 … Continue reading

อบรมความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์

CNP_2511 copy

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท จัดการอบรมความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

กีฬาต้านภัยยาเสพติด

เกียรติบัตรฟุตบอล_๒๐๐๑๒๗_0005

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ให้กับนักเรียนจากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ขอบคุณภาพจาก  นายธนนล … Continue reading

ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา

CNP_9800

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 1.เรียนรู้กฎหมายการจราจร การรู้จักเอาตัวรอดจากภัยอันตรายที่ไม่คาดคิด โดย … Continue reading

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

20191205_๑๙๑๒๐๖_0125

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ … Continue reading

จิตอาสาเก็บขยะบริเวณโรงเรียน

S__7675913

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณโรงเรียน เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ขอบคุณภาพจากคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมค่ะ

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

0044

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ … Continue reading

ศึกษาดูงาน

82319

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.ศิริมาลา ใจแสน ค่ะ

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร #2

รับสิ่งของพระราชทาน_๑๙๑๑๐๒_0042

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร เพื่อให้จิตอาสาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี … Continue reading