ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2560

เครือข่ายผู้ปกครอง60_170717_0024

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยฝ่ายปกครอง ได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประจำปีการศึกษา … Continue reading

แนะนำสารวัตรนักเรียน

CNP_7860

ทีมงานฝ่ายปกครอง แนะนำทีมนักเรียนสารวัตรนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียน และ รุ่นน้องต่อไป

เข้าร่วมอบรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

S_6305022509857

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้ารับการอบรม โครงการร่วมใจรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยจังหวัดชัยนาท วันที่ 28 มิ.ย. 60 ณ แฟนตาซีรีสอร์ท … Continue reading

วันต่อต้านยาเสพติด

CNP_7505

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ๒๖ … Continue reading

ทุกเช้า หน้าโรงเรียน

2017_05_18_17

ในทุกเช้า ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ พร้อมด้วยคณะครูเวร พร้อมต้อมรับและดูแลนักเรียน ตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน และตลอดเวลาเรียน นั่นคือความรักและความใส่ใจที่เรามีต่อลูก … Continue reading

วันปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน 2560

CNP_3767

วันที่ 19-20 เมษายน 2560โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง/นักเรียน และมอบตัวเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 … Continue reading

มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน

CNP_2054

ท่านรองฯยงยุทธ์ พึ่งละออ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการนักเรียนและสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2560

asqw

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย โดยวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560 … Continue reading

กิจกรรม ณ ลานธรรม

PL

กิจกรรมทุกเช้าก่อนเข้าเรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างสมาธิ สติและปัญญา  รวมถึงการดูแลนักเรียนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่คุณครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนจะเช็คการมาเรียนของนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ  ทำให้ท่านผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการมาเรียนและเข้าเรียนของบุตรหลานได้ทุกที่ ทุกเวลา  … Continue reading