ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม

ประกวดดาวชนพ_17

กิจกรรมการประกวดดาว เดือนและดาวเทียม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading