อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

3

การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1 โดยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับ หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชัยนาท  กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 … Continue reading

บรรยากาศวันมอบตัวนักเรียน ม4

DSC08284

บรรยากาศวันรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

บรรยากาศวันมอบตัวนักเรียน ม.1

DSC08113

บรรยากาศวันรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559