ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นางวรนุช อยู่เลห์ สู่รั้ว ม่วง-ขาว ชัยนาทพิทยาคม

311593

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นางวรนุช … Continue reading

การอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

อบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด_๒๐๑๐๐๕_6

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ให้แก่แกนนำนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ณ … Continue reading

นักเรียนชุมนุม อย.น้อยลงพื้นที่งานส้มโอ

ชุมนุม อย.น้อย ลงพื้นที่งานส้มโอขาวแตงกวา140963_๒๐๑๐๐๕_0

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นักเรียนชุมนุม อย.น้อยของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ลงพื้นที่งานส้มโองานประจำปีของจังหวัดชัยนาท เพื่อสำรวจสิ่งของเพื่อการอุปโภคและบริโภคภายในงาน

การศึกษาสภาพจริงก่อนรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

การศึกษาสภาพจริง ก่อนแต่งตั้ง รองผู้อำนวย_16

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 คณะว่าที่ รองผู้อำนวยการของศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ศึกษาสภาพจริงก่อนรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดชัยนาท … Continue reading

2nd runner-up music contest the energy conservation and environment

Untitled-1

The song “Reduce energy consumption together” :: Chainatpittayakom … Continue reading

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

S_8103167988753

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนกิจกรรมต่าง ๆ ลูกเสือ  … Continue reading

พบผู้ปกครอง

ประกาศผลมต้น_43

วันพบผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

รางวัล zero waste

CNP_7837

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดชุด รีไซเคิล และ … Continue reading

งานแสดงนิทรรศการ

กิจกรรมบูรณาเศรษฐกิจ_40

โรงเรียนชัยนาพิทยาคม ได้จัดงานแสดงนิทรรศการ การส่งเสริมความปลอดภัย สุขภาพอนามัย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ … Continue reading