ชมรม Startup club

DSC_0262

นักเรียนตัวแทนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจากชมรม Startup club เข้ารับการอบรมโครงการเสริมทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร ผู้ประกอบการรุ่นเล็กเด็กหัวการค้าปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดชัยนาท … Continue reading

Zero Waste School

21825

นักเรียนชุมนุม Zero Waste School ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรณรงค์ในการคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรียน

ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ

CNP_5666

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทำกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยแบ่งตามคณะสี ขอบคุณภาพจากคณะครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ค่ะ

ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ

146446

ในระหว่างปิดภาคเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการปรับปรุงและทาสีอาคารช่างอุตสาหกรรม คหกรรมและนาฎศิลป์ เพื่อให้พร้อมบริการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา … Continue reading

รับการประเมินโครงการ เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน

CNP_2486

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับประเมินโครงการ เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง … Continue reading

หุ่นฟาง-นกกระเรียนหงอนพู่

lk

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมส่งหุ่นฟางนกเข้าประกวด ในงานมหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ … Continue reading

พบผู้ปกครอง

ประกาศผลมต้น_43

วันพบผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

รางวัล zero waste

CNP_7837

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดชุด รีไซเคิล และ … Continue reading