ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นางวรนุช อยู่เลห์ สู่รั้ว ม่วง-ขาว ชัยนาทพิทยาคม

                 เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นางวรนุช อยู่เล่ห์ สู่รั่ว “ม่วง-ขาว” ชัยนาทพิทยาคม โดยบรรยกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่าย

« 1 of 3 »

การอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ให้แก่แกนนำนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นักเรียนชุมนุม อย.น้อยลงพื้นที่งานส้มโอ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นักเรียนชุมนุม อย.น้อยของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ลงพื้นที่งานส้มโองานประจำปีของจังหวัดชัยนาท เพื่อสำรวจสิ่งของเพื่อการอุปโภคและบริโภคภายในงาน

การศึกษาสภาพจริงก่อนรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 คณะว่าที่ รองผู้อำนวยการของศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ศึกษาสภาพจริงก่อนรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

« 1 of 3 »

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ร่วมมือกันในการดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน เพราะการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา และระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครองด้วยกัน จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณภาพจากนักศึกษาฝึกสอน สุทัศน์ คำภา ค่ะ

« 1 of 3 »

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดเพลงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เพลง “ร่วมใจลดใช้พลังงาน” :: โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการประกวดเพลงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เครดิต อ.บุญเหลือ หอมเนียม และอ.ชำเลียง เทพพักทัน ค่ะ

1536465816513

1536465824132

Untitled-1

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนกิจกรรมต่าง ๆ ลูกเสือ  ยุวกาชาด  เนตรนารี  ผู้บำเพ็ญประโยขน์  นักการ  ร่วมแรง  ร่วมใจกัน พัฒนาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณด้านข้างอาคารอุตสาหกรรม

ขอบคุณภาพจาก อ.กาญจนา ศิลกุล ค่ะ

พบผู้ปกครอง

วันพบผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

« 1 of 4 »

รางวัล zero waste

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดชุด รีไซเคิล และ การโต้วาที

งานแสดงนิทรรศการ

โรงเรียนชัยนาพิทยาคม ได้จัดงานแสดงนิทรรศการ
การส่งเสริมความปลอดภัย สุขภาพอนามัย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค

« 1 of 4 »