ปรับปรุงทาสี อาคาร 5

CNP_5529

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ กำลังดำเนินการปรับปรุงทาสี อาคาร 5 เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ร้านรัตนชัย สนับสนุนโครงหลังคาเหล็ก ให้โรงเรียน

CNP_5226

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณ คุณงิ้ม เกิดรัตนศักดิ์และครอบครัว (ร้านรัตนชัย) เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงหลังคาเหล็ก บริเวณองค์พระ … Continue reading

ดำเนินการปรับปรุงทาสีอาคาร 3 และรั้วโรงเรียน

CNP_9539

งานอาคารและสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กำลังดำเนินการปรับปรุงทาสี อาคาร 3, รั้วโรงเรียน, แท่นคบเพลิงและซ่อมบำรุงแสตนเชียร์ เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี … Continue reading