ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน

125882

งานแนะแนว ต้อนรับการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กำพล อู่ดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

รางวัลระดับประเทศ_180223_0003

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 โดยคุณวันชัย ซอยชนะวัฒนา ประธานกรรมการสถานศึกษา รร … Continue reading

ศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

123961

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยา … Continue reading

แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนว อนุบาล_1

งานแนะแนวและฝ่ายวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โครงการเพศคุยได้ในครอบครัว

S_7194838238677

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 งานแนะแนว ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการเพศคุยได้ในครอบครัว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบ

งานแนะแนว_45

งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560  … Continue reading

ค่ายพัฒนาแกนนำอาสา

S_7184645666845

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมเข้าค่ายพัฒนาแกนนำอาสา To Be Number One ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์ธีรพงศ์ … Continue reading

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ชัยนาท มอบทุน

CNP_4933

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ชัยนาท มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดชัยนาทที่เข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ทุนละ 5,000 บาท ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมสอบเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ จำนวน 3 … Continue reading

บริจาคโลหิตและอวัยวะ

CNP_4789

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะกับสภากาชาด