นักเรียนชุมนุม อย.น้อยลงพื้นที่งานส้มโอ

ชุมนุม อย.น้อย ลงพื้นที่งานส้มโอขาวแตงกวา140963_๒๐๑๐๐๕_0

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นักเรียนชุมนุม อย.น้อยของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ลงพื้นที่งานส้มโองานประจำปีของจังหวัดชัยนาท เพื่อสำรวจสิ่งของเพื่อการอุปโภคและบริโภคภายในงาน

การศึกษาสภาพจริงก่อนรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

การศึกษาสภาพจริง ก่อนแต่งตั้ง รองผู้อำนวย_16

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 คณะว่าที่ รองผู้อำนวยการของศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ศึกษาสภาพจริงก่อนรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดชัยนาท … Continue reading

(Thai) โครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ รุ่นที่ 2

โครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ รุ่นที่ _0

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ร่วมกับสาธาณะสุขจังหวัดชัยนาท จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Phor Khun Ramkhamhaeng the Great’s Day

S__82944006

The administrators and teachers of Chainatpittayakom School attended … Continue reading