แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนว อนุบาล_1

งานแนะแนวและฝ่ายวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โครงการเพศคุยได้ในครอบครัว

S_7194838238677

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 งานแนะแนว ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการเพศคุยได้ในครอบครัว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบ

งานแนะแนว_45

งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560  … Continue reading

ค่ายพัฒนาแกนนำอาสา

S_7184645666845

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมเข้าค่ายพัฒนาแกนนำอาสา To Be Number One ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์ธีรพงศ์ … Continue reading

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ชัยนาท มอบทุน

CNP_4933

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ชัยนาท มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดชัยนาทที่เข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ทุนละ 5,000 บาท ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมสอบเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ จำนวน 3 … Continue reading

บริจาคโลหิตและอวัยวะ

CNP_4789

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะกับสภากาชาด

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค

CNP_4768

คุณประวงษ์ กานนท์รังษี กรรมการสโมสรไลออนชัยนาท มอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ตามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผลการแข่งขัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

z1

การประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

Singha Sport Show

CNP_1787

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “Singha Sport … Continue reading