บรรยากาศ สอบเข้า ม.4

096

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.6/3 ค่ะ

Leader Camp@Chainat 2019

pp_๒๐๐๒๑๗_0113

Foundation of Sufficiency Economy Family cooperates with Chainatpittayakom … Continue reading