บรรยากาศ สอบเข้า ม.4

096

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.6/3 ค่ะ

Top O-NET ม.6

TOP 10 ONET M6_๒๐๐๕๐๗_0010

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ที่มีผลสอบโอเน็ตคะแนนรวม 10 อันดับแรกและ 3 … Continue reading

มอบทุนการศึกษา

132635

นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับมอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง เป็นจำนวนเงิน 62,820 บาท จากอาจารย์จำลอง … Continue reading

Leader Camp@Chainat 2019

pp_๒๐๐๒๑๗_0113

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนครอบครัวพอเพียงเครือข่ายจังหวัดชัยนาทและภูมิภาค ภาคกลาง “Leader Camp@Chainat 2019 … Continue reading

อบรมความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์

CNP_2511 copy

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท จัดการอบรมความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

แนะแนว ณ โรงเรียนวัฒนา

แนะแนว รร วัฒนา_๒๐๐๑๒๗_0004

งานแนะแนวโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัฒนาชัยนาท ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์ วรนุช อยู่เล่ย์ … Continue reading

ติว O-NET ม.6

697

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แนะแนว ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

แนะแนวรร อนุบาลชัย_๒๐๐๑๒๐_0006

งานแนะแนวโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์ วรนุช อยู่เล่ย์ … Continue reading

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

S__82944006

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ขอบคุณภาพจาก รองฯอมรา อิ่มศิลป์ … Continue reading

วันครู ชุด3

กีฬาวันครู_๒๐๐๑๑๗_0407

เนื่องในวันครูแห่งชาติ คณะครูร่วมทำพิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู ขอบคุณภาพจากนักศึกษาฝึกสอน สุทัศน์ คำภา … Continue reading