ประชุมผู้ปกครอง

2018_08_19_20

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

ศึกษาดูงาน ประจวบฯ_1

คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ … Continue reading

การออมกับการลงทุน

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง_18

คลังจังหวัดชัยนาทร่วมกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการออมกับการลงทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ด้านการออมและทักษะพื้นฐานการวางแผนทางการเงิน ที่เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างค่านิยมด้านการออมในประเทศ ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

หฟ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=id5faaVuGJg&feature=youtu.be Click image to view … Continue reading

เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

455642

รอง ผบ.มทบ.13 เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2561 ขอบคุณภาพจาก ว่าที่ ร.ต.กมลพัฒน์ เอกศิริ … Continue reading

โครงงานคุณธรรม “สวดนำ ใฝ่ธรรม”

Image_e36eb0b

สำนักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเชิงประจักษ์ แนวทางการพัฒนาโครงงานคุณธรรม “สวดนำ ใฝ่ธรรม” … Continue reading

มหากรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร

Image_1438786

ฝ่ายวิชาการ และงานแนะแนว จัดกิจกรรมติว PAT1 (คณิตศาสตร์) และ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ … Continue reading

เรียนรู้กับโจหลุยส์

โจหลุยส์_๑๘๐๗๒๖_0009

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำการแสดงของคณะโจหลุยส์ หรือ นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก ซึ่งเป็นคณะการแสดงละครเล็ก หรือหุ่นกระบอก มาให้นักเรียนได้ชมการแสดงและเรียนรู้นอกห้องเรียน ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ … Continue reading

รับมอบเงินทุนการศึกษา

28580

งานแนะแนวรับมอบเงินทุนการศึกษาจากโรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท 20,000 บาท และ นายแพทย์สุเทพ วัตถุสินธุ์ 20,000 บาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ … Continue reading

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงลงชุมชน

20180715_๑๘๐๗๑๖_0098

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม ลงชุมชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ลดใช้ภาชนะโฟม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียว ขอบคุณภาพจาก นายธนนล … Continue reading