Singha Sport Show

CNP_1787

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “Singha Sport … Continue reading

รางวัลจากโครงการยุวชนประกันภัย

นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากโครงการยุวชนประกันภัย ประเภท รายละเอียด … Continue reading

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

CNP_0928-w

ผู้แทนจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นให้กับผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมกิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: อาจารย์วิษณุ ประสิทธิกสิกร … Continue reading

มอบทุนมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่

CNP_0714

พตต.สุรพงษ์ พงษ์อร่าม และคณะ จากมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

ทุนกรุงไทยสานฝัน

CNP_0601

ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี สอบได้ที่ 1 ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทุนละ 50,ooo … Continue reading

ทุนศึกษากิจ

S_6665312967042

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้ารับมอบทุนการศึกษา 1. ทุนศึกษากิจ     จำนวน 13 ทุน … Continue reading

ศึกษาดูงาน

373321

คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี เพื่อศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจะถูกนำมามาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมของเรา ขอบคุณภาพจาก อาจารย์กาญจนา ศิลกุล ค่ะ

อบรมอาสายุวกาชาด

อาสายุวกาชาด_170810_0009

โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด” ชมรมยุวกาชาด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 … Continue reading

ดอกดารารัตน์

S_6434386190136

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ใช้เวลาว่างและวันหยุด ร่วมทำดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ขอบคุณภาพจาก คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ค่ะ

บริการให้คำปรึกษา

60126

บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) เป็นหัวใจของการแนะแนว งานแนะแนวบริการให้คำบรึกษา ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมที่จะเป็นคู่คิด เป็นที่ปรึกษาทั้งการเลือกวิชาเรียนการศึกษาต่อ การหางานทำ … Continue reading