ศึกษาชมงานนิทรรศการวิชาการเกษตร

CNP_6881

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ และ อาจารย์กาญจนา ศิลกุล หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าศึกษาชมงานนิทรรศการวิชาการเกษตร ณ … Continue reading

สโมสรโรตารี่ มอบ Dictionary ให้กับนักเรียน

CNP_6680

สโมสรโรตารี่ธนบุรี ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ประเทศญี่ปุ่น มอบ Dictionary ให้กับโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท จำนวน 2,100 เล่ม

รับการศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

CNP_9842

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รับเกียรติจากโรงเรียนสุราษณ์ธานี2 มาศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

เข้าอวยพรปีใหม่ 2559

รองฯพรทิพย์ สุพรรณกุล คณะครู และนักเรียน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่คุณประทีป และคุณสุขุมา สุธีวงศ์ … Continue reading