ประชุมครู

1

ผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ดำเนินการประชุมครู เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สโมสรโรตารี่ มอบ Dictionary ให้กับนักเรียน

CNP_6680

สโมสรโรตารี่ธนบุรี ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ประเทศญี่ปุ่น มอบ Dictionary ให้กับโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท จำนวน 2,100 เล่ม

รับการศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

CNP_9842

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รับเกียรติจากโรงเรียนสุราษณ์ธานี2 มาศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

เข้าอวยพรปีใหม่ 2559

รองฯพรทิพย์ สุพรรณกุล คณะครู และนักเรียน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่คุณประทีป และคุณสุขุมา สุธีวงศ์ … Continue reading

Kathina Ceremony

กฐินวัดเขาถ้ำประทุน_181104_0051

Kathina Ceremony of Chainatpittayakom School to raise funds … Continue reading