คณะกรรมการนักเรียน

CNP_7863

มอบโล่และเกียรติบัตรให้คณะกรรมการนักเรียนและประธานนักเรียน ปีการศึกษา2560 พร้อมประดับเข็มให้กับคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561         … Continue reading

โครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ

S_7174817572993

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 – 12 … Continue reading

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

Image_e22cdf2

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 4 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

PNOHT600505001006902

กิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย และ ครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ขอบคุณวีดีโอจาก … Continue reading

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

S_6635788015534

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สหกรณ์โรงเรียน และ สภานักเรียนแบบบูรณาการ ณ … Continue reading

วันเปิดภาคเรียน

CNP_4824

กิจกรรมยาวเช้า ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมกับการแนะนำตัวกับนักเรียน ของคุณครูที่ย้ายมาใหม่ บรรจุใหม่ และนักศึกษาฝึกสอน

มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน

CNP_2054

ท่านรองฯยงยุทธ์ พึ่งละออ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการนักเรียนและสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2560

asqw

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย โดยวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560 … Continue reading

7 สิงหา ประชามติ

S_4728841196758

เมื่อวันที่7 สิงหาคม 2559 นักเรียน และ “รด.จิตอาสา” โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จำนวน … Continue reading

เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ

JAT_5179-22

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และลูกเสือ กกต. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับจังหวัดชัยนาท เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ในวันที่ … Continue reading