พิธีพลีกรรม

70854

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระบรมราชาภิเษก ณ กลางแม่น้ำเจ้าพระยา วัดธรรมามูลวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรณภพ … Continue reading

รำรำมะนา

S__114597898

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมการแสดงรำรำมะนาจังหวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กัญญารัตน์  คำมะณี ค่ะ

ความรู้การเลือกตั้ง

20190314_๑๙๐๓๑๖_0001

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งกับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

อบรมการสร้างความปลอดภัยในสังคม

20190306_190307_0082

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสร้างความปลอดภัยในสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

ยุวกาชาดสวนสนาม

20190125_๑๙๐๑๒๕_0048

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชัยนาท … Continue reading

สวมหมวกนิรภัย 100%

107229

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม “สวมหมวกนิรภัย 100%” ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพจาก อ.วิทยา กุลมาตร์ … Continue reading

วันครู

รางวัลวันครู_๑๙๐๑๑๗_0207

กิจกรรมวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ … Continue reading

วันเด็ก

1809605

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กกับจังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพจาก อ.ธีรพงศ์ เพ็งชัย ค่ะ

พี่สอนน้อง

โรงเรียนวัดธรรมามูล_๑๙๐๑๑๔_0004

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5คำ 5ข้อที่พ่อสอน เกษตรทฤษฎีใหม่ … Continue reading

ค่ายเสริมทักษะวิชาการ

Untitled-3

ค่ายเสริมทักษะวิชาการและทักษะการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ นักเรียนห้องเรียน Gifted คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ … Continue reading