รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

lowcarbon

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ประจำปี 2562 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้มอบของรางวัลตอบแทน นักเรียนแต่ละระดับชั้น ที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งใบเสร็จค่าไฟมากที่สุด จนได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน … Continue reading

โรงเรียนคาร์บอนต่ำ

95439

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ประจำปี 2562 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอบคุณภาพจาก อ.มุฑิตา สำเภาเงิน ค่ะ

Leader Camp@Chainat 2019

pp_๒๐๐๒๑๗_0113

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนครอบครัวพอเพียงเครือข่ายจังหวัดชัยนาทและภูมิภาค ภาคกลาง “Leader Camp@Chainat 2019 … Continue reading

ขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนก

14535

วงดุริยางค์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนก ขอบคุณภาพจาก อ.กษม บำรุงสุข ค่ะ

อบรมความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์

CNP_2511 copy

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท จัดการอบรมความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สวนสนามของยุวกาชาด

20200127_๒๐๐๑๒๘_0022

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2563 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชัยนาท … Continue reading

แนะแนว ณ โรงเรียนวัฒนา

แนะแนว รร วัฒนา_๒๐๐๑๒๗_0004

งานแนะแนวโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัฒนาชัยนาท ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์ วรนุช อยู่เล่ย์ … Continue reading

ภาพยนตร์สั้น ๕๐ ปีหนังสือของพ่อ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

asd

ภาพยนตร์สั้น ๕๐ ปีหนังสือของพ่อ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

แนะแนว ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

แนะแนวรร อนุบาลชัย_๒๐๐๑๒๐_0006

งานแนะแนวโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์ วรนุช อยู่เล่ย์ … Continue reading

วันยุทธหัตถีพระนเรศวรมหาราช

65420

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันยุทธหัตถีพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม2563 ขอบคุณภาพจาก รองฯอมรา อิ่มศิลป์ ค่ะ