ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

ศึกษาดูงาน ประจวบฯ_1

คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ … Continue reading

เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

455642

รอง ผบ.มทบ.13 เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2561 ขอบคุณภาพจาก ว่าที่ ร.ต.กมลพัฒน์ เอกศิริ … Continue reading

โครงงานคุณธรรม “สวดนำ ใฝ่ธรรม”

Image_e36eb0b

สำนักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเชิงประจักษ์ แนวทางการพัฒนาโครงงานคุณธรรม “สวดนำ ใฝ่ธรรม” … Continue reading

มหากรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร

Image_1438786

ฝ่ายวิชาการ และงานแนะแนว จัดกิจกรรมติว PAT1 (คณิตศาสตร์) และ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ … Continue reading

อบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภค

2018_08_03_1

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2/2561 จ.ชัยนาท … Continue reading

สวนสนามแสดงความจงรักภักดี ชุด2

พิธีเช้ารัชกาลที่10_68

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  … Continue reading

สวนสนามแสดงความจงรักภักดี

S_8331915093044

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

เรียนรู้กับโจหลุยส์

โจหลุยส์_๑๘๐๗๒๖_0009

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำการแสดงของคณะโจหลุยส์ หรือ นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก ซึ่งเป็นคณะการแสดงละครเล็ก หรือหุ่นกระบอก มาให้นักเรียนได้ชมการแสดงและเรียนรู้นอกห้องเรียน ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ … Continue reading

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงลงชุมชน

20180715_๑๘๐๗๑๖_0098

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม ลงชุมชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ลดใช้ภาชนะโฟม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียว ขอบคุณภาพจาก นายธนนล … Continue reading

กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง #วันที่2

แปรงฟันถูกวิธี_๑๘๐๗๑๓_0083

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 … Continue reading