ยุวกาชาดสวนสนาม

20190125_๑๙๐๑๒๕_0048

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชัยนาท … Continue reading

สวมหมวกนิรภัย 100%

107229

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม “สวมหมวกนิรภัย 100%” ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพจาก อ.วิทยา กุลมาตร์ … Continue reading

วันครู

รางวัลวันครู_๑๙๐๑๑๗_0207

กิจกรรมวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ … Continue reading

วันเด็ก

1809605

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กกับจังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพจาก อ.ธีรพงศ์ เพ็งชัย ค่ะ

พี่สอนน้อง

โรงเรียนวัดธรรมามูล_๑๙๐๑๑๔_0004

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5คำ 5ข้อที่พ่อสอน เกษตรทฤษฎีใหม่ … Continue reading

ค่ายเสริมทักษะวิชาการ

Untitled-3

ค่ายเสริมทักษะวิชาการและทักษะการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ นักเรียนห้องเรียน Gifted คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ … Continue reading

ยูรีพอร์ต

อบรม ยูรีพอร์ต_181212_0057

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้ารับอบรม ยูรีพอร์ต ซึ่งเป็นโครงการร่วมแสดงความเห็นผ่านการตอบโพล เพื่อเป็นแรงหนึ่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพราะเสียงของเด็ก วัยรุ่น และเยาวชน มีความสำคัญต่อยูนิเซฟและผู้กำหนดนโยบายของประเทศ … Continue reading

นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่​

29162

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท จัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่​ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย ขอบคุณภาพจาก อ.รุญณี ศรีภูธร ค่ะ

แนะแนวการศึกษาต่อ

188006

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กำพล … Continue reading

กล่าวสุนทรพจน์

S__22061060

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กล่าวสุนทรพจน์ ในงานเสวนาย้อนรอยเสรีไทย พร้อมรับเกียรติบัตรจากท่านนายกเทศมนตรี นิวัติ ครุธพันธ์ และท่านปลัดเทศบาลตำบลวังตะเคียน ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก … Continue reading