ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

2562019_๑๙๐๖๒๕_0184

มูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากคุณเอื้อมพร นาวี กรรมการ … Continue reading

อบรมอาชีพ

62อาชีพ

วันพฤหัสที่ 23 พฤษภาคม 2562 โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดอบรมอาชีพ … Continue reading

วันวิสาขบูชา ชุด2

บรรยากาศวันวิสาขบูชา_๑๙๐๕๑๗_0015

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา … Continue reading

อบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

จิตอาสา904_190424_0006

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/62 “รุ่น … Continue reading

พิธีพลีกรรม

70854

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระบรมราชาภิเษก ณ กลางแม่น้ำเจ้าพระยา วัดธรรมามูลวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรณภพ … Continue reading

รำรำมะนา

S__114597898

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมการแสดงรำรำมะนาจังหวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กัญญารัตน์  คำมะณี ค่ะ

ความรู้การเลือกตั้ง

20190314_๑๙๐๓๑๖_0001

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งกับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

อบรมการสร้างความปลอดภัยในสังคม

20190306_190307_0082

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสร้างความปลอดภัยในสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

ยุวกาชาดสวนสนาม

20190125_๑๙๐๑๒๕_0048

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชัยนาท … Continue reading

สวมหมวกนิรภัย 100%

107229

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม “สวมหมวกนิรภัย 100%” ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพจาก อ.วิทยา กุลมาตร์ … Continue reading