Training for Moral strength and Twelve values

2018_06_20_111

Chainatpiittayakom School cooperates with Chainat Cultural Office. Has … Continue reading

ฟุตบอลกระชับมิตร

ฟุตบอลครู_10

ฟุตบอลแมทพิเศษ ระหว่างทหารวัตถุระเบิดกับครูชัยนาท และ เจนิฟู้ด ชัยนาท ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

อบรมปลุกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชั่น

29

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  จัดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน (The project generates … Continue reading

ร้องเพลงประกวดจังหวัด To Be Number One

S_8028240554211

ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4, 5/5 และ 5/7 ได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดชัยนาท ร่วมร้องเพลงเพื่อประกวดจังหวัด To … Continue reading

ซัมซุงคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับมอบห้องเรียนอนาคต

บริษัทซัมซุง_24

ตัวแทนบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด  มาสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับมอบห้องเรียนอนาคต … Continue reading

ทุนศึกษากิจ

CNP_8079

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้ารับมอบทุนการศึกษา ทุนศึกษากิจ ทุนมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาชาวชัยนาท ทุนสมาคมชัยนาท และทุนโรงพยาบาลเวชธานี ณ ประชุมกาญจนาภิเษก  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

พิธีลงนาม MOU เศรษฐกิจพอเพียง

S_4878878007937

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding) ว่าด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

แนะแนว โครงการ วมว

CNP_4726

คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ร่วมกับงานแนะแนว เข้ามาแนะแนว “โครงการสนับสนุนการตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) … Continue reading