ศึกษาชมการเกษตร

CNP_7028

คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าศึกษาการเกษตร ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร จ.พิจิตร เพื่อนำแนวทางมาพัฒนาการเรียนการสอนด้านการเกษตร ในโรงเรียน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ใน สพม เขต5

CNP_6153

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5 โดยดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.๕ เป็นประธานการประชุม

ร้านรัตนชัย สนับสนุนโครงหลังคาเหล็ก ให้โรงเรียน

CNP_5226

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณ คุณงิ้ม เกิดรัตนศักดิ์และครอบครัว (ร้านรัตนชัย) เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงหลังคาเหล็ก บริเวณองค์พระ … Continue reading

Kathina Ceremony

กฐินวัดเขาถ้ำประทุน_181104_0051

Kathina Ceremony of Chainatpittayakom School to raise funds … Continue reading