กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวิทย์_95

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

ชุมนุม Zero waste ชวนลดขยะ

CNP_7482

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชุมนุม Zero Waste School ให้ความรู้และเชิญชวนเพื่อนนักเรียนร่วมลดขยะ หรือทำให้เกิดขยะน้อยที่สุด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

ดอกไม้พอเพียงจากเปลือกข้าวโพด

S_6203443446030

ชุมนุมนาฏศิลป์ ดูแลโดยอาจารย์กัญญารัตน์  คำมะณี ประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดนำมาใช้ในการแสดงจินตลีลา “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง “ นักเรียนร่วมกันเก็บขวดขายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับในแต่ละกิจกรรมของชุมนุมนาฏศิลป์ โดยใช้เวลา1สัปดาห์ได้เงิน … Continue reading

ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ

CNP_5666

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทำกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยแบ่งตามคณะสี ขอบคุณภาพจากคณะครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ค่ะ

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (ภาคบ่าย)

8399

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ร่วมกันทำกิจกรรมอาสา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและวัด ด้วยการทำความดีทั้ง กาย … Continue reading

รางวัล zero waste

CNP_7837

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดชุด รีไซเคิล และ … Continue reading

งานแสดงนิทรรศการ

กิจกรรมบูรณาเศรษฐกิจ_40

โรงเรียนชัยนาพิทยาคม ได้จัดงานแสดงนิทรรศการ การส่งเสริมความปลอดภัย สุขภาพอนามัย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ … Continue reading

กิจกรรมห้องเรียนสวยด้วยมือเรา

CNP_3526

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดทำโครงการห้องเรียนสวยด้วยมือเรา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน ความมีระเบียบ ความมีวินัย การรักษาความสะอาด และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยจะมอบป้ายชื่นชมให้กับห้องเรียนที่สะอาดที่สุดในแต่ละระดับชั้น … Continue reading

รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ

CNP_9430

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) รอบที่ 1 ประจำปี 2559 … Continue reading

กิจกรรม Zero Waste School สู่ชุมชน

CNP_8718

กิจกรรมจากชุมนุม Zero Waste School นำความรู้สู่ชุมชน โดยจัดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียน ในช่วงวันเสาร์ เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนและการใช้ประโยชน์จากขยะ … Continue reading