การอบรมนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

อบรมนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สพฐ. กระทรวงศึกษา_๒๐๑๐๐๕_0

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน โดย สพฐ. … Continue reading

(Thai) โครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ รุ่นที่ 2

โครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ รุ่นที่ _0

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ร่วมกับสาธาณะสุขจังหวัดชัยนาท จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม