แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนว อนุบาล_1

งานแนะแนวและฝ่ายวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โครงการเพศคุยได้ในครอบครัว

S_7194838238677

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 งานแนะแนว ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการเพศคุยได้ในครอบครัว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบ

งานแนะแนว_45

งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560  … Continue reading

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

z1

การประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

มอบทุนมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่

CNP_0714

พตต.สุรพงษ์ พงษ์อร่าม และคณะ จากมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

ทุนกรุงไทยสานฝัน

CNP_0601

ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี สอบได้ที่ 1 ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทุนละ 50,ooo … Continue reading

ทุนศึกษากิจ

S_6665312967042

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้ารับมอบทุนการศึกษา 1. ทุนศึกษากิจ     จำนวน 13 ทุน … Continue reading