นายแพทย์นุกูล อาจคงหาญ มอบทุน

S_8112396455471

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบขอบพระคุณ นายแพทย์นุกูล  อาจคงหาญ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10,000 บาท … Continue reading

เข้าชม OPEN HOUSE

S_5222284405298

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” และ OPEN HOUSE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ … Continue reading

ทุนศึกษากิจ

CNP_8079

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้ารับมอบทุนการศึกษา ทุนศึกษากิจ ทุนมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาชาวชัยนาท ทุนสมาคมชัยนาท และทุนโรงพยาบาลเวชธานี ณ ประชุมกาญจนาภิเษก  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading