ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

z1

การประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

มอบทุนมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่

CNP_0714

พตต.สุรพงษ์ พงษ์อร่าม และคณะ จากมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

ทุนกรุงไทยสานฝัน

CNP_0601

ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี สอบได้ที่ 1 ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทุนละ 50,ooo … Continue reading

ทุนศึกษากิจ

S_6665312967042

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้ารับมอบทุนการศึกษา 1. ทุนศึกษากิจ     จำนวน 13 ทุน … Continue reading

ติวเข้ม

CNP_0078

กิจกรรมติวเข้มและแนะแนวทางการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการ “มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร” ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์กำพล … Continue reading

แนะแนวการศึกษา

CNP_8442

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าให้การแนะแนว แนะนำโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการ วมว.) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ … Continue reading

บริการให้คำปรึกษา

60126

บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) เป็นหัวใจของการแนะแนว งานแนะแนวบริการให้คำบรึกษา ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมที่จะเป็นคู่คิด เป็นที่ปรึกษาทั้งการเลือกวิชาเรียนการศึกษาต่อ การหางานทำ … Continue reading

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

58327

งานแนะแนวดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก นักเรียนที่ยื่นกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอบคุณภาพจาก อ.กำพล อู่ดี ค่ะ