นายแพทย์นุกูล อาจคงหาญ มอบทุน

S_8112396455471

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบขอบพระคุณ นายแพทย์นุกูล  อาจคงหาญ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10,000 บาท … Continue reading