ศึกษาดูงาน

45943

โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี จังหวัดอ่างทอง เข้าศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและงานแนะแนวโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

แนะแนวการศึกษาระดับอุดมศึกษา

513

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าแนะแนวการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพและข้อมูจาก อ.กำพล อู่ดี ค่ะ

รับมอบเงินทุนการศึกษา

66103

นายแพทย์สุเทพ วัตถุสินธุ์ และบริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จำกัด มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เป็นเงินจำนวน 40,000 … Continue reading

ปัจฉิมนิเทศ

พิธีปัจฉิม_๑๙๐๒๑๒_0018

งานแนะแนวโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกันและแสดงความยินดีในโอกาสที่นักเรียนเร็จการศึกษา ขอบคุณภาพจาก นายธนนล … Continue reading

แนะแนวการศึกษาต่อ

188006

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กำพล … Continue reading

ทุนศึกษากิจ

มอบทุน_45

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้ารับมอบทุนการศึกษา ทุนศึกษากิจ ทุนมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาชาวชัยนาท ทุนสมาคมชัยนาท และทุนโรงพยาบาลเวชธานี ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

มอบเงินทุนการศึกษา

S_8456776149399

งานแนะแนวจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ที่มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ … Continue reading

มหากรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร

Image_1438786

ฝ่ายวิชาการ และงานแนะแนว จัดกิจกรรมติว PAT1 (คณิตศาสตร์) และ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ … Continue reading