ปัจฉิมนิเทศ

พิธีปัจฉิม_๑๙๐๒๑๒_0018

งานแนะแนวโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกันและแสดงความยินดีในโอกาสที่นักเรียนเร็จการศึกษา ขอบคุณภาพจาก นายธนนล … Continue reading

แนะแนวการศึกษาต่อ

188006

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กำพล … Continue reading

ทุนศึกษากิจ

มอบทุน_45

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้ารับมอบทุนการศึกษา ทุนศึกษากิจ ทุนมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาชาวชัยนาท ทุนสมาคมชัยนาท และทุนโรงพยาบาลเวชธานี ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

มอบเงินทุนการศึกษา

S_8456776149399

งานแนะแนวจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ที่มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ … Continue reading

มหากรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร

Image_1438786

ฝ่ายวิชาการ และงานแนะแนว จัดกิจกรรมติว PAT1 (คณิตศาสตร์) และ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ … Continue reading

ติว GAT เชื่อมโยง ภาษาอังกฤษ

ติว GAT เชื่อมโยงEng_๑๘๐๘๐๒_0017

ฝ่ายวิชาการและงานแนะแนว จัดติว GAT เชื่อมโยง ภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองสาขาวิชาในการมีงานทำในอนาคต ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 158 … Continue reading

กิจกรรมแนะแนว

โครงกสร้าง วมว._๑๘๐๗๒๖_0010

กิจกรรมแนะแนวส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อได้ตรงตามสาขาวิชาและสาขาวิชาชีพที่นักเรียนต้องการ ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กำพล อู่ดี ค่ะ

รับมอบเงินทุนการศึกษา

28580

งานแนะแนวรับมอบเงินทุนการศึกษาจากโรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท 20,000 บาท และ นายแพทย์สุเทพ วัตถุสินธุ์ 20,000 บาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ … Continue reading

พี่พบน้อง

พี่พบน้องชนพ61_๑๘๐๗๒๓_0007

งานแนะแนวจัดกิจกรรมพี่พบน้อง โดยมีศิษย์เก่ารุ่นพี่ที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ได้มาพบกับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแนะนำ ถ่ายทอดประสบการณ์ การเรียน … Continue reading