ติวเข้ม

CNP_0078

กิจกรรมติวเข้มและแนะแนวทางการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการ “มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร” ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์กำพล … Continue reading

แนะแนวการศึกษา

CNP_8442

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าให้การแนะแนว แนะนำโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการ วมว.) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ … Continue reading

บริการให้คำปรึกษา

60126

บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) เป็นหัวใจของการแนะแนว งานแนะแนวบริการให้คำบรึกษา ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมที่จะเป็นคู่คิด เป็นที่ปรึกษาทั้งการเลือกวิชาเรียนการศึกษาต่อ การหางานทำ … Continue reading

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

58327

งานแนะแนวดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก นักเรียนที่ยื่นกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอบคุณภาพจาก อ.กำพล อู่ดี ค่ะ

แนะแนวให้บริการ

53829

งานแนะแนวให้บริการสนเทศกับนักเรียน พร้อมให้บริการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทำแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ ในระบบ Online ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กำพล … Continue reading

บริการสารสนเทศงานแนะแนว

บริการสนเทศงานแนะแนว_31

งานแนะแนว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ให้บริการข้อมูล ข่าวการศึกษาต่อจากสถาบันต่างๆ ให้กับนักเรียน พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนที่สนใจ เพราะ การดูแลนักเรียนด้วยความใส่ใจ … Continue reading

เยี่ยมบ้านและติดตามผลการศึกษา

S_6057685316307

คุณครูกำพล อู่ดี หัวหน้างานแนะแนว คุณครูสิริพรรณ แสงโป๋ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท เข้าเยี่ยมบ้านและติดตามผลการศึกษาของเด็กกำพร้าและจำปี 2560 นักเรียน … Continue reading

วันปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน 2560

CNP_3767

วันที่ 19-20 เมษายน 2560โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง/นักเรียน และมอบตัวเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 … Continue reading