แนะแนวให้บริการ

53829

งานแนะแนวให้บริการสนเทศกับนักเรียน พร้อมให้บริการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทำแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ ในระบบ Online ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กำพล … Continue reading

บริการสารสนเทศงานแนะแนว

บริการสนเทศงานแนะแนว_31

งานแนะแนว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ให้บริการข้อมูล ข่าวการศึกษาต่อจากสถาบันต่างๆ ให้กับนักเรียน พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนที่สนใจ เพราะ การดูแลนักเรียนด้วยความใส่ใจ … Continue reading

เยี่ยมบ้านและติดตามผลการศึกษา

S_6057685316307

คุณครูกำพล อู่ดี หัวหน้างานแนะแนว คุณครูสิริพรรณ แสงโป๋ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท เข้าเยี่ยมบ้านและติดตามผลการศึกษาของเด็กกำพร้าและจำปี 2560 นักเรียน … Continue reading

วันปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน 2560

CNP_3767

วันที่ 19-20 เมษายน 2560โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง/นักเรียน และมอบตัวเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 … Continue reading

งานแนะแนวบริการ

S_5610658791611

วันที่ 21 ม.ค. 2560 งานแนะแนวบริการเป็นสนามสอบให้กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ของนักเรียนในจังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กำพล … Continue reading

เข้าชม OPEN HOUSE

S_5222284405298

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” และ OPEN HOUSE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ … Continue reading

ทุนศึกษากิจ

CNP_8079

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้ารับมอบทุนการศึกษา ทุนศึกษากิจ ทุนมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาชาวชัยนาท ทุนสมาคมชัยนาท และทุนโรงพยาบาลเวชธานี ณ ประชุมกาญจนาภิเษก  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

พิธีรับทุนการศึกษา มูลนิธิพลเรือเอกสงัด ชลออยู่

CNP_7754

พตต.สุรพงษ์ พงษ์อร่าม และคณะ จากมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading