ชมรม Startup club

DSC_0262

นักเรียนตัวแทนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจากชมรม Startup club เข้ารับการอบรมโครงการเสริมทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร ผู้ประกอบการรุ่นเล็กเด็กหัวการค้าปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดชัยนาท … Continue reading

เปิดศูนย์การเรียนรู้

CNP_1290

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ได้จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และ C.N.P. Green … Continue reading

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

CNP_0928-w

ผู้แทนจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นให้กับผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมกิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: อาจารย์วิษณุ ประสิทธิกสิกร … Continue reading

แจกรางวัล ครอบครัวพอเพียง

CNP_0520

ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรับของรางวัล โดยการจับฉลาก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก  … Continue reading

ตลาดนัดแห่งการเรียนรู้

ตลาดนัดพอเพียง_170907_0159

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดกิจกรรมตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาธุรกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การประชาสัมพันธ์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดกิจกรรมสาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ … Continue reading

ตามรอยพ่อ…วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน

CNP_8949

คณะนักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง ขยายผลการเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ…วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 5”  โดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงรณ์มหาวิทยาลัย 

ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

261768

กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ” รำลึกถึงมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร … Continue reading

ครอบครัวพอเพียงพบเพื่อนนักเรียน

cnp_7814

คณะนักเรียนแกนนำครองครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม แนะนำสิทธิการรักษาพยาบาลให้แก่เพื่อนนักเรียน

ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง

CNP_6767

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ให้การต้อนรับ บรรยายพิเศษและนำเยี่ยมชม 

ไข่ไก่จากเล้า แทนคำขอบคุณ

334332

นักเรียน  ม.1/9 ตัวแทน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  นำผลผลิต  ไข่ไก่  จากเล้า  ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง … Continue reading