ชมรม Startup club

DSC_0262

นักเรียนตัวแทนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจากชมรม Startup club เข้ารับการอบรมโครงการเสริมทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร ผู้ประกอบการรุ่นเล็กเด็กหัวการค้าปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดชัยนาท … Continue reading

ศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

123961

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยา … Continue reading

เหรียญเงินระดับประเทศ

ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ_27

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เหรียญเงินจากกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  และการอ่าน pisa  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67

แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนว อนุบาล_1

งานแนะแนวและฝ่ายวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

บุคคลดีเด่น

S_7448657709175

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูอิสยาภรณ์ ทับสกุล ที่ได้รับโล่บุคคลดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

ติว O-NET

S_7404107013874

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดให้มีโครงการติวเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ชนะเลิศ การตอบปัญหาสารานุกรมไทย

S_7409396720940

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ “สารานุกรมไทยสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”  โครงการปิ่นมาลาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก … Continue reading

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

2018_02_08_49

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2560 จาก ท่านรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 

คณะกรรมการนักเรียน

CNP_7863

มอบโล่และเกียรติบัตรให้คณะกรรมการนักเรียนและประธานนักเรียน ปีการศึกษา2560 พร้อมประดับเข็มให้กับคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561         … Continue reading

ภาษาอังกฤษ 2 นาที

CNP_7855

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ ในทุกเช้าวันพฤหัส ณ บริเวณลานธรรม เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี สนใจ ฝึกการใช้ การสนทนาและกล้าแสดงออก … Continue reading