มหรสพสมโภช

S__119160851

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยนาท ขอบคุณภาพจากอ.กัญญารัตน์  คำมะณี และ https://www.obec.go.th

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

233712

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ดังนี้ 1. รางวัลเกียรติบัตรการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ระดับภาคกลาง … Continue reading

อบรมอาชีพ

62อาชีพ

วันพฤหัสที่ 23 พฤษภาคม 2562 โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  จัดอบรมอาชีพ … Continue reading

วันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา_๑๙๐๕๑๗_0029

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา … Continue reading

อบรม OBECQA

อบรบobecqa_๑๙๐๕๑๘_0025

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

ค่ายต้นกล้าตุลาการ

13101

นางสาวบุษยา ล้อมลาย นักเรียนชั้น ม.4/5 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมกิจกรรม”ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่9 จากการสมัครเข้าร่วมของนักเรียนทั่วประเทศ 1,115 … Continue reading

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 109 ปี นพศวรรษพันธ์ุทิพย์

hhjh

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 109 ปี นพศวรรษพันธ์ุทิพย์ ขอความกรุณากรอกข้อมูลการศึกษาต่อเพื่อใช้เป็นสารสนเทศของโรงเรียน คลิ๊กที่ภาพเพื่อกรอกข้อมูล

อบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

จิตอาสา904_190424_0006

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/62 “รุ่น … Continue reading