ทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา_99

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา … Continue reading

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

2018_05_25_70

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณลานธรรม … Continue reading

ครอบครัวพอเพียงให้ความรู้เพื่อนนักเรียน

S_8003575250774

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พันธกิจด้านประชาธิปไตย และด้านสังคม ให้ความรู้กับเพื่อนๆนักเรียนในเรื่อง พลเมืองคุณภาพกับรัฐธรรมนูญใหม่ หัวข้อองค์ประกอบและหน้าที่ของศาลต่างๆ  พร้อมกิจกรรมตอบคำถามรับรางวัล

ซัมซุงคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับมอบห้องเรียนอนาคต

บริษัทซัมซุง_24

ตัวแทนบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด  มาสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับมอบห้องเรียนอนาคต … Continue reading

ครอบครัวพอเพียง

DSC02238

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับสารตราตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับ … Continue reading

ผู้อำนวยการพบนักเรียน

DSC02220

ผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พบนักเรียนพร้อมให้โอวาท ในโอกาสนี้ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้ ต้อนรับท่านผู้อำนวยการด้วยความยินดียิ่ง ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย มีสิทธิกุล … Continue reading

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ

รับผอวิเชียร_137

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ ด้วยความยินดียิ่งค่ะ ขอบคุณภาพจาก อ.พรจตน์ ยอดนาค

อบรมการนำหลักสูตรไปใช้

S_7956842116720

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำหลักสูตรไปใช้ในระดับชั้นเรียน” ณ … Continue reading

อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ds

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทั้ง 8 … Continue reading